Thư của Hội đồng Gia tộc họ Nguyễn Văn

20:03 - 10/02/2020

Thư của Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Văn, làng Cao Lao Hạ gửi con cháu nội, ngoại đang sinh sống, học tập, lao động trên mọi miền của đất nước và ở nước ngoài

Thư của Hội đồng Gia tộc họ Nguyễn Văn

Tác giả : Nguyễn Văn Huê

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip