Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

18:39 - 23/08/2019

Thư của Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hạ Trạch kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP KINH PHÍ CHO ĐỀ ÁN KÈ AO ĐÌNH

(Giai đoạn 1: cần huy động 223.808.000 đồng, cập nhật liên tục)

 

1. Họ Nguyễn Đại tộc khu vực Tp.HCM và Đông Nam Bộ: 1.000.000đ (đã nộp)

2. Quỹ caolaoha.com:5.000.000đ (đã nộp)

3. Anh TruongLuu.Caolao: 1.000.000đ (đã nộp)

4. Anh Lưu Quý Hà, Tp.HCM: 5.000.000đ

5. Anh Lưu Văn Thắng, Gò Vấp, Tp.HCM: 2.000.000đ

6. Anh Lưu Văn Tuấn, Q.12, Tp. HCM: 2.000.000đ

7. Anh Nguyễn Văn Thông, Bình Dương: 1.000.000đ

8. Anh Lưu Văn Thái, Tân Bình, Tp.HCM: 2.000.000đ

9. Anh Nguyễn Ngọc Chương, Bình Dương: 1.000.000đ

10. Anh Lưu Văn Định, Bình Dương: 500.000đ

11. Anh Nguyễn Huy Lương, Q.9, Tp. HCM: 100.000đ

12. Anh Lưu Văn Chung, Q.9, Tp. HCM: 500.000đ

13. Chị Lưu Thị Hồng Vinh, Tân Bình, Tp. HCM: 500.000đ

14. Anh Lê Quang Hải, Thủ Đức, Tp. HCM: 500.000đ

15. Anh Lưu Văn Nguyên, Phú Nhuận, Tp. HCM: 500.000đ

16. Anh Lưu Tuấn Tài, Phú Nhuận, Tp.HCM: 500.000đ

17. Anh Nguyễn Văn Tình, Tân Phú, Tp. HCM: 1.000.000đ

18. Chị Lê Thị Loan, Q.6, Tp.HCM: 100.000đ

19. Anh Lưu Đức Luận, Q6, Tp.HCM: 100.000đ

20. Anh Lưu Văn Phú, Bình Phước: 1.000.000đ

21. Anh Nguyễn Đình Nam, Bình Dương: 1.000.000đ

22. Anh Trương Ngọc Danh, Thủ Đức, Tp. HCM: 500.000đ

23. Anh Nguyễn Văn Sơn, Bình Dương: 500.000đ

24. Anh Lê Quang Hạnh, Biên Hòa: 500.000đ

25. Anh Nguyễn Thanh Bình, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

26. Anh Nguyễn Văn Thanh, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

27. Anh Nguyễn Văn Lam, Cần Thơ: 200.000đ

28. Chị Lê Thị Hồng, Q.2, Tp. HCM: 500.000đ

29. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

30. Anh Lê Chiêu Luận, Gò Vấp, Tp. HCM: 500.000đ

31. Bác Trân gái, Q.3, Tp. HCM: 500.000đ

32. Anh Lê Văn Lợi, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

33. Anh Nguyễn Khắc Thành, Q.9, Tp. HCM: 200.000đ

34. Anh Lê Nguyễn Đại Toàn, Q.5, Tp.HCM: 200.000đ

35. Anh Nguyễn Văn Quang, Bình Dương: 500.000đ

36. Anh Nguyễn Văn Vinh, Bình Dương: 500.000đ

37. Anh Lưu Thông, Phú Nhuận, Tp.HCM: 1.000.000đ

38. Anh Trương Việt Anh, Tp. HCM: 1.000.000đ

39. Anh Lê Việt Dũng, Tp. HCM: 500.000đ

40. Chị Lê Thị Hòa, Thủ Đức, Tp.HCM: 500.000đ

41. Chị Lê Thị Thanh Thủy, Q.11, Tp. HCM: 300.000đ

42. Anh Lưu Trọng Linh, Gò Vấp, Tp.HCM: 400.000đ

43. Anh Lưu Trọng Hải, Gò Vấp, Tp. HCM: 100.000đ

44. Anh Nguyễn Văn Dật, Tân Phú, Tp. HCM: 500.000đ

45. Anh Nguyễn Danh Lâm, Bình Dương: 500.000đ

46. Chị Lê Thị Huệ, Bình Dương: 100.000đ

47. Anh Lê Quang Đức Liên, Đồng Nai: 500.000đ

48. Anh Lê Quang Tám, Bình Dương: 500.000đ

49. Anh Nguyễn Văn Tấn, Q.1, Tp. HCM: 200.000đ

50. Anh Nguyễn Huy Lương, Tp. HCM: 1.000.000đ

51. Chị Lê Thị Phương, Thủ Đức, Tp. HCM: 500.000đ

52. Anh Lữ Văn Tiền, Gò Vấp, Tp. HCM: 200.000đ

53. Anh Nguyễn Văn Dũng, Dĩ An, Bình Dương: 200.000đ

54. Anh Lưu Văn Dũng, Gò Vấp, Tp. HCM: 1.000.000đ

55. Chị Nguyễn Thị Hương, Biên Hòa: 500.000đ

56. Chị Lê Thị Huê, Q.1, Tp. HCM: 300.000đ

57. Anh Lưu Thái Bình, Dĩ An, Bình Dương: 500.000đ

58. Anh Nguyễn Văn Dật, Tp. HCM: 5.000.000đ (đã nôp)

59. Anh Lưu Minh Vĩ, Tp. Huế: 1.000.000đ (đã nộp)

60. Anh Nguyễn Xuân Văn, Bình Dương: 1.000.000đ (đã nộp)

61. Anh Lê Trung Tương, Q5, Tp. HCM: 500.000đ

62. Anh Nguyễn Văn Quảng, Bình Dương: 500.000đ

63. Anh Lưu Thành Định, Vũng Áng, Hà Tĩnh: 500.000đ (đã nộp)

64. Chị Lê Thị Loan, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nộp)

65. Anh Lê Chiêu Dĩnh, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nộp)

66. Anh Lưu Đức Hải, Trưởng BBT trang tin caolaoha.com: 5.000.000đ (đã nộp)

67. Bác Nguyễn Thị Tuần, Đống Đa, Hà Nội: 5.000.000đ (đã nộp)

68. Anh Nguyễn Chung Quý, Cộng tác viên trang tin caolaoha.com: 1.000.000đ (đã nộp)

69. Anh Lê Chiêu Phùng, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

70. Anh Lưu Đức Hiếu, Boston, Hoa Kỳ: 1.000.000đ (đã nộp)

71. Bác Nguyễn Văn Tuấn, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

72. Anh Lê Chiêu Cường, Đắc Lắc: 300.000đ (đã nộp)

73. Anh Lưu Quý Thông, Tp. Đồng Hới: 3.000.000đ

74. Anh Lê Chiêu Lĩnh, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ

75. Anh Lê Trọng Huấn, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ

76. Anh Nguyễn Hữu Định, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ

77. Anh Lưu Quang Vinh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

78. Anh Lê Chiêu Chung, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

79. Anh Lê Văn Thừ, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

80. Anh Lưu Trọng Tâm, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

Bà con Hạ Trạch ở Hàn Quốc: 21.350.000đ, gồm: 

81. Chị Nguyễn Thị Hiên, Thôn 3: 50.000 KRW (đã nộp)

82. Chị Lê Thị Hương, Thôn 4: 50.000 KRW (đã nộp)

83. Anh Lê Quang Thắng, Thôn 3: 30.000 KRW (đã nộp)

84. Anh Nguyễn Ngọc Huấn, Thôn 2: 50.000 KRW (đã nộp)

85. Anh Lê Anh Chung, Thôn 2: 50.000 KRW (đã nộp)

86. Anh Lưu Ngọc Anh, Thôn 5: 30.000 KRW (đã nộp)

87. Anh Lê Hoàng Vĩnh, Thôn 7: 50.000 KRW (đã nộp)

88. Anh Nguyễn Văn Toàn, Thôn 5: 50.000 KRW (đã nộp)

89. Anh Nguyễn Văn Hà, Thôn 5: 50.000 KRW (đã nộp)

90. Anh Nguyễn Thanh Hải, Thôn 2: 30.000 KRW (đã nộp)

91. Anh Lưu Định, Thôn 5: 50.000 KRW (đã nộp)

92. Anh Lê Văn Dũng, Thôn 5: 30.000 KRW (đã nộp)

93. Anh Lưu Trọng Nam, Thôn 4: 30.000 KRW (đã nộp)

94. Anh Nguyễn Văn Minh, Thôn 2: 30.000 KRW (đã nộp)

95. Anh Lưu Đức Thắng, Thôn 7: 20.000 KRW (đã nộp)

96. Anh Đặng Văn Phùng, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

97. Anh Lê Vũ Quốc, Thôn 7: 50.000 KRW (đã nộp)

98. Anh Lưu Hà, Thôn 4: 50.000 KRW (đã nộp)

99. Anh Lê Long, Thôn 4: 30.000 KRW (đã nộp)

100. Anh Trần Quang Trường, Thôn 7: 40.000 KRW (đã nộp)

101. Anh Lê Hồng Quý, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

102. Anh Đặng Việt Long, Thôn 6: 30.000 KRW (đã nộp)

103. Anh Lê Văn Hoàng, Thôn 1: 30.000 KRW (đã nộp)

104. Anh Từ Xuân Hùng, Thôn 1: 30.000 KRW (đã nộp)

105. Anh Lê Thanh Hoàng, Thôn 2: 30.000 KRW (đã nộp)

106. Anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

107. Chị Lê Thị Kim Anh, Thôn 5: 30.000 KRW (đã nộp)

108. Anh  Lê Văn Sơn, Thôn 1: 30.000 KRW (đã nộp)

109. Anh Lưu Văn Hải, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

110. Anh Lê Văn Dũng, Thôn 3: 30.000 KRW (đã nộp)

111. Anh Lê Văn Long, Thôn 3: 30.000 KRW (đã nộp)

112. Anh Anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch xã: 1.000.000đ (đã nộp)

113. Anh Nguyễn Hữu Đức, Khánh Hòa: 1.000.000đ (đã nộp)

114. Anh Lê Đức Toàn, Sơn Tây, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

115. Anh Lưu Đức Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân: 200.000đ (đã nộp) 

116. Anh Nguyễn Danh Lợi, Đống Đa, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

117. Anh Lê Quang Quý, Sơn Tây, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

118. Anh Lưu Văn Quỳnh, Hải Dương: 1.000.000đ (đã nộp)

119. Anh Lưu Đức Tương, Gia Lâm, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

120. Anh Nguyễn Danh Trung, Đống Đa, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

121. Anh Nguyễn Văn Bính, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

122. Anh Nguyễn Văn Hùng, phụ trách khu vực Thanh Xuân: 1.000.000đ (đã nộp)

123. Anh Lê Văn Thái, Cầu Giấy, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

124. Anh Lưu Đức Khương, phụ trách khu vực Thanh Xuân: 1.000.000đ (đã nộp)

125. Chị Lưu Thị Hương, Ba Đình, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

126. Anh Lưu Kim Sinh, Ba Đình, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

127. Anh Lê Bình, Quận Đống Đa, Hà Nội: 1.000.000đ

128. Chị Lưu Ngọc Lan, Đống Đa, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

129. Chị Nguyễn Thị Lài, Long Biên, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

130. Anh Lưu Minh Ánh, Việt kiều tại Hoa Kỳ: 4.500.000đ (đã nộp)

131. Anh Lưu Đức Huy, Long Biên, Hà Nội: 300.000đ (đã nộp)

132. Chị Lưu Thị Hoa, Đông Hà, Quảng Trị: 1.000.000đ (đã nộp)

133. Anh Lưu Minh Hùng, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

134. Anh Lê Quang Thắng, Đức Trọng, Lâm Đồng: 1.000.000đ (đã nộp)

135. Anh Nguyễn Văn Bình, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

136. Chị Lưu Thị Mai Thúy, Sơn Tây, Hà Nội: 200.000đ (đã nộp)

137. Chị Lưu Thị Mai Thanh, Đà Nẵng: 200.000đ (đã nộp)

138. Anh Lưu Bá Lâm, PCT HĐND xã Hạ Trạch: 200.000đ (đã nộp)

139. Anh Lê Chiêu Cường, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

140. Anh Lê Chiêu Hải, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

141. Anh Lê Chiêu Tường, Tp. Đồng Hới: 200.000đ

142. Anh Lê Chiêu Thành, Tp. Đồng Hới: 200.000đ

143. Anh Lê Chiêu Trọng, Tp. Đồng Hới: 200.000đ

144. Chị Lê Thị Thương, Tp. Đồng Hới: 200.000đ

145. Chị Lê Thị Diệu, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

146. Chị Lê Thị Nguyệt, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

147. Anh Lê Chiêu Tương, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

148. Chị Lê Thị Hà, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

149. Chị Lê Thị Tuyết, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

150. Chị Lê Thị Lan Hương, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

151. Chị Lê Thị Miên, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

152. Chị Lê Thị Lài, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

153. Chị Lê Thị Tâm, Tp. Đồng Hới: 100.000đ

154. Anh Lưu Thanh Hải, Thôn 9: 500.000đ (đã nộp)

155. Anh Nguyễn Đăng Nho, Thôn 8: 500.000đ (đã nộp)

156. Anh Lê Văn Bình, Thôn 1: 500.000đ ( đã nộp)

157. Anh Phan Văn Phú, Thôn 6: 300.000đ (đã nộp)

158. Anh Lê Tường Trình, Thôn 2: 1.000.000đ (đã nộp)

159. Anh Lưu Minh Sơn, Thôn 7: 4.000.000đ (đã nộp)

160. Anh Nguyễn Văn Sáng, Thôn 9: 4.000.000đ (đã nộp)

161. Anh Lưu Văn Sửu, Thôn 7: 1.000.000đ (đã nộp)

162. Anh Lưu Văn Diện, Thôn 7: 700.000đ (đã nộp)

163. Anh Ngọc, Tây Trạch: 750.000đ (đã nộp)

 

 

 

 

 

Tổng số đã đăng ký: 135.000.000đ (Một trăm ba nhăm triệu đồng)

 P/s: Danh sách in nghiêng là danh sách bà con đã nộp tiền, số tiền đó đã được chuyển về quê và chị Nguyễn Thị Thanh, thủ quỹ công trình đã nhận

Tác giả : Xã Hạ Trạch

Bình luận

Bài viết liên quan

Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ
Triển khai “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ”
Khôi phục giếng xóm 3
Tấm lòng của những người con quê hương
Đề án Tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Video clip