Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

18:39 - 23/08/2019

Thư của Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hạ Trạch kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP KINH PHÍ CHO ĐỀ ÁN KÈ AO ĐÌNH

(Giai đoạn 1: cần huy động 223.808.000 đồng, cập nhật liên tục)

 

1. Họ Nguyễn Đại tộc khu vực Tp.HCM và Đông Nam Bộ: 1.000.000đ (đã nộp)

2. Quỹ caolaoha.com:5.000.000đ (đã nộp)

3. Anh TruongLuu.Caolao: 1.000.000đ (đã nộp)

4. Anh Lưu Quý Hà, Tp.HCM: 5.000.000đ

5. Anh Lưu Văn Thắng, Gò Vấp, Tp.HCM: 2.000.000đ

6. Anh Lưu Văn Tuấn, Q.12, Tp. HCM: 2.000.000đ

7. Anh Nguyễn Văn Thông, Bình Dương: 1.000.000đ

8. Anh Lưu Văn Thái, Tân Bình, Tp.HCM: 2.000.000đ

9. Anh Nguyễn Ngọc Chương, Bình Dương: 1.000.000đ

10. Anh Lưu Văn Định, Bình Dương: 500.000đ

11. Anh Nguyễn Huy Lương, Q.9, Tp. HCM: 100.000đ

12. Anh Lưu Văn Chung, Q.9, Tp. HCM: 500.000đ

13. Chị Lưu Thị Hồng Vinh, Tân Bình, Tp. HCM: 500.000đ

14. Anh Lê Quang Hải, Thủ Đức, Tp. HCM: 500.000đ

15. Anh Lưu Văn Nguyên, Phú Nhuận, Tp. HCM: 500.000đ

16. Anh Lưu Tuấn Tài, Phú Nhuận, Tp.HCM: 500.000đ

17. Anh Nguyễn Văn Tình, Tân Phú, Tp. HCM: 1.000.000đ

18. Chị Lê Thị Loan, Q.6, Tp.HCM: 100.000đ

19. Anh Lưu Đức Luận, Q6, Tp.HCM: 100.000đ

20. Anh Lưu Văn Phú, Bình Phước: 1.000.000đ

21. Anh Nguyễn Đình Nam, Bình Dương: 1.000.000đ

22. Anh Trương Ngọc Danh, Thủ Đức, Tp. HCM: 500.000đ

23. Anh Nguyễn Văn Sơn, Bình Dương: 500.000đ

24. Anh Lê Quang Hạnh, Biên Hòa: 500.000đ

25. Anh Nguyễn Thanh Bình, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

26. Anh Nguyễn Văn Thanh, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

27. Anh Nguyễn Văn Lam, Cần Thơ: 200.000đ

28. Chị Lê Thị Hồng, Q.2, Tp. HCM: 500.000đ

29. Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

30. Anh Lê Chiêu Luận, Gò Vấp, Tp. HCM: 500.000đ

31. Bác Trân gái, Q.3, Tp. HCM: 500.000đ

32. Anh Lê Văn Lợi, Q.12, Tp. HCM: 500.000đ

33. Anh Nguyễn Khắc Thành, Q.9, Tp. HCM: 200.000đ

34. Anh Lê Nguyễn Đại Toàn, Q.5, Tp.HCM: 200.000đ

35. Anh Nguyễn Văn Quang, Bình Dương: 500.000đ

36. Anh Nguyễn Văn Vinh, Bình Dương: 500.000đ

37. Anh Lưu Thông, Phú Nhuận, Tp.HCM: 1.000.000đ

38. Anh Trương Việt Anh, Tp. HCM: 1.000.000đ

39. Anh Lê Việt Dũng, Tp. HCM: 500.000đ

40. Chị Lê Thị Hòa, Thủ Đức, Tp.HCM: 500.000đ

41. Chị Lê Thị Thanh Thủy, Q.11, Tp. HCM: 300.000đ

42. Anh Lưu Trọng Linh, Gò Vấp, Tp.HCM: 400.000đ

43. Anh Lưu Trọng Hải, Gò Vấp, Tp. HCM: 100.000đ

44. Anh Nguyễn Văn Dật, Tân Phú, Tp. HCM: 500.000đ

45. Anh Nguyễn Danh Lâm, Bình Dương: 500.000đ

46. Chị Lê Thị Huệ, Bình Dương: 100.000đ

47. Anh Lê Quang Đức Liên, Đồng Nai: 500.000đ

48. Anh Lê Quang Tám, Bình Dương: 500.000đ

49. Anh Nguyễn Văn Tấn, Q.1, Tp. HCM: 200.000đ

50. Anh Nguyễn Huy Lương, Tp. HCM: 1.000.000đ

51. Chị Lê Thị Phương, Thủ Đức, Tp. HCM: 500.000đ

52. Anh Lữ Văn Tiền, Gò Vấp, Tp. HCM: 200.000đ

53. Anh Nguyễn Văn Dũng, Dĩ An, Bình Dương: 200.000đ

54. Anh Lưu Văn Dũng, Gò Vấp, Tp. HCM: 1.000.000đ

55. Chị Nguyễn Thị Hương, Biên Hòa: 500.000đ

56. Chị Lê Thị Huê, Q.1, Tp. HCM: 300.000đ

57. Anh Lưu Thái Bình, Dĩ An, Bình Dương: 500.000đ

58. Anh Nguyễn Văn Dật, Tp. HCM: 5.000.000đ (đã nôp)

59. Anh Lưu Minh Vĩ, Tp. Huế: 1.000.000đ (đã nộp)

60. Anh Nguyễn Xuân Văn, Bình Dương: 1.000.000đ (đã nộp)

61. Anh Lê Trung Tương, Q5, Tp. HCM: 500.000đ

62. Anh Nguyễn Văn Quảng, Bình Dương: 500.000đ

63. Anh Lưu Thành Định, Vũng Áng, Hà Tĩnh: 500.000đ (đã nộp)

64. Chị Lê Thị Loan, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nộp)

65. Anh Lê Chiêu Dĩnh, Tp. HCM: 1.000.000đ (đã nộp)

66. Anh Lưu Đức Hải, Trưởng BBT trang tin caolaoha.com: 5.000.000đ (đã nộp)

67. Bác Nguyễn Thị Tuần, Đống Đa, Hà Nội: 5.000.000đ (đã nộp)

68. Anh Nguyễn Chung Quý, Cộng tác viên trang tin caolaoha.com: 1.000.000đ (đã nộp)

69. Anh Lê Chiêu Phùng, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

70. Anh Lưu Đức Hiếu, Boston, Hoa Kỳ: 1.000.000đ (đã nộp)

71. Bác Nguyễn Văn Tuấn, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

72. Anh Lê Chiêu Cường, Đắc Lắc: 300.000đ (đã nộp)

73. Anh Lưu Quý Thông, Tp. Đồng Hới: 3.000.000đ (đã nộp)

74. Anh Lê Chiêu Lĩnh, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ (đã nộp)

75. Anh Lê Trọng Huấn, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

76. Anh Nguyễn Hữu Định, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ (đã nộp)

77. Anh Lưu Quang Vinh, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

78. Anh Lê Chiêu Chung, Tp. Đồng Hới: 500.000đ

79. Anh Lê Văn Thừ, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

80. Anh Lưu Trọng Tâm, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

Bà con Hạ Trạch ở Hàn Quốc: 21.350.000đ, gồm: 

81. Chị Nguyễn Thị Hiên, Thôn 3: 50.000 KRW (đã nộp)

82. Chị Lê Thị Hương, Thôn 4: 50.000 KRW (đã nộp)

83. Anh Lê Quang Thắng, Thôn 3: 30.000 KRW (đã nộp)

84. Anh Nguyễn Ngọc Huấn, Thôn 2: 50.000 KRW (đã nộp)

85. Anh Lê Anh Chung, Thôn 2: 50.000 KRW (đã nộp)

86. Anh Lưu Ngọc Anh, Thôn 5: 30.000 KRW (đã nộp)

87. Anh Lê Hoàng Vĩnh, Thôn 7: 50.000 KRW (đã nộp)

88. Anh Nguyễn Văn Toàn, Thôn 5: 50.000 KRW (đã nộp)

89. Anh Nguyễn Văn Hà, Thôn 5: 50.000 KRW (đã nộp)

90. Anh Nguyễn Thanh Hải, Thôn 2: 30.000 KRW (đã nộp)

91. Anh Lưu Định, Thôn 5: 50.000 KRW (đã nộp)

92. Anh Lê Văn Dũng, Thôn 5: 30.000 KRW (đã nộp)

93. Anh Lưu Trọng Nam, Thôn 4: 30.000 KRW (đã nộp)

94. Anh Nguyễn Văn Minh, Thôn 2: 30.000 KRW (đã nộp)

95. Anh Lưu Đức Thắng, Thôn 7: 20.000 KRW (đã nộp)

96. Anh Đặng Văn Phùng, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

97. Anh Lê Vũ Quốc, Thôn 7: 50.000 KRW (đã nộp)

98. Anh Lưu Hà, Thôn 4: 50.000 KRW (đã nộp)

99. Anh Lê Long, Thôn 4: 30.000 KRW (đã nộp)

100. Anh Trần Quang Trường, Thôn 7: 40.000 KRW (đã nộp)

101. Anh Lê Hồng Quý, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

102. Anh Đặng Việt Long, Thôn 6: 30.000 KRW (đã nộp)

103. Anh Lê Văn Hoàng, Thôn 1: 30.000 KRW (đã nộp)

104. Anh Từ Xuân Hùng, Thôn 1: 30.000 KRW (đã nộp)

105. Anh Lê Thanh Hoàng, Thôn 2: 30.000 KRW (đã nộp)

106. Anh Nguyễn Xuân Nghĩa, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

107. Chị Lê Thị Kim Anh, Thôn 5: 30.000 KRW (đã nộp)

108. Anh  Lê Văn Sơn, Thôn 1: 30.000 KRW (đã nộp)

109. Anh Lưu Văn Hải, Thôn 7: 30.000 KRW (đã nộp)

110. Anh Lê Văn Dũng, Thôn 3: 30.000 KRW (đã nộp)

111. Anh Lê Văn Long, Thôn 3: 30.000 KRW (đã nộp)

112. Anh Anh Lưu Văn Tác, Chủ tịch xã: 1.000.000đ (đã nộp)

113. Anh Nguyễn Hữu Đức, Khánh Hòa: 1.000.000đ (đã nộp)

114. Anh Lê Đức Toàn, Sơn Tây, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

115. Anh Lưu Đức Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân: 200.000đ (đã nộp) 

116. Anh Nguyễn Danh Lợi, Đống Đa, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

117. Anh Lê Quang Quý, Sơn Tây, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

118. Anh Lưu Văn Quỳnh, Hải Dương: 1.000.000đ (đã nộp)

119. Anh Lưu Đức Tương, Gia Lâm, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

120. Anh Nguyễn Danh Trung, Đống Đa, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

121. Anh Nguyễn Văn Bính, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

122. Anh Nguyễn Văn Hùng, phụ trách khu vực Thanh Xuân: 1.000.000đ (đã nộp)

123. Anh Lê Văn Thái, Cầu Giấy, Hà Nội: 1.000.000đ (đã nộp)

124. Anh Lưu Đức Khương, phụ trách khu vực Thanh Xuân: 1.000.000đ (đã nộp)

125. Chị Lưu Thị Hương, Ba Đình, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

126. Anh Lưu Kim Sinh, Ba Đình, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

127. Anh Lê Bình, Quận Đống Đa, Hà Nội: 1.000.000đ

128. Chị Lưu Ngọc Lan, Đống Đa, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

129. Chị Nguyễn Thị Lài, Long Biên, Hà Nội: 500.000đ (đã nộp)

130. Anh Lưu Minh Ánh, Việt kiều tại Hoa Kỳ: 4.500.000đ (đã nộp)

131. Anh Lưu Đức Huy, Long Biên, Hà Nội: 300.000đ (đã nộp)

132. Chị Lưu Thị Hoa, Đông Hà, Quảng Trị: 1.000.000đ (đã nộp)

133. Anh Lưu Minh Hùng, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

134. Anh Lê Quang Thắng, Đức Trọng, Lâm Đồng: 1.000.000đ (đã nộp)

135. Anh Nguyễn Văn Bình, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

136. Chị Lưu Thị Mai Thúy, Sơn Tây, Hà Nội: 200.000đ (đã nộp)

137. Chị Lưu Thị Mai Thanh, Đà Nẵng: 200.000đ (đã nộp)

138. Anh Lưu Bá Lâm, PCT HĐND xã Hạ Trạch: 200.000đ (đã nộp)

139. Anh Lê Chiêu Cường, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

140. Anh Lê Chiêu Hải, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

141. Anh Lê Chiêu Tường, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nộp)

142. Anh Lê Chiêu Thành, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nộp)

143. Anh Lê Chiêu Trọng, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nộp)

144. Chị Lê Thị Thương, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nộp)

145. Chị Lê Thị Diệu, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

146. Chị Lê Thị Nguyệt, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

147. Anh Lê Chiêu Tương, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

148. Chị Lê Thị Hà, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

149. Chị Lê Thị Tuyết, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

150. Chị Lê Thị Lan Hương, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

151. Chị Lê Thị Miên, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

152. Chị Lê Thị Lài, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

153. Chị Lê Thị Tâm, Tp. Đồng Hới: 100.000đ (đã nộp)

154. Anh Lưu Thanh Hải, Thôn 9: 500.000đ (đã nộp)

155. Anh Nguyễn Đăng Nho, Thôn 8: 500.000đ (đã nộp)

156. Anh Lê Văn Bình, Thôn 1: 500.000đ ( đã nộp)

157. Anh Phan Văn Phú, Thôn 6: 300.000đ (đã nộp)

158. Anh Lê Tường Trình, Thôn 2: 1.000.000đ (đã nộp)

159. Anh Lưu Minh Sơn, Thôn 7: 4.000.000đ (đã nộp)

160. Anh Nguyễn Văn Sáng, Thôn 9: 4.000.000đ (đã nộp)

161. Anh Lưu Văn Sửu, Thôn 7: 1.000.000đ (đã nộp)

162. Anh Lưu Văn Diện, Thôn 7: 700.000đ (đã nộp)

163. Anh Ngọc, Tây Trạch: 750.000đ (đã nộp)

Bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng: 10.300.000đ, bao gồm:

164. Anh Lê Hoàng, An Hải Bắc, Sơn Trà: 500.000đ (đã nộp)

165. Anh Nguyễn Xuân Hải, Hòa Minh, Liên Chiểu: 500.000đ (đã nộp)

166. Anh Lê Chiêu Thắng, An Hải Bắc, Sơn Trà: 500.000đ (đã nộp)

167. Anh Nguyễn Ngọc Dĩnh: Mân Thái, Sơn Trà: 1.000.000đ (đã nộp)

168. Anh Lê Quang Chuẩn: Hòa Phát, Cẩm Lệ: 500.000đ (đã nộp)

169. Chị Lê Thị Thanh: Thọ Quang, Sơn Trà: 500.000đ (đã nộp)

170. Chị Nguyễn Thị Thương: Phước Ninh, Hải Châu: 200.000đ (đã nộp)

171. Chị Lưu Thị Lan: An Hải Bắc, Sơn Trà: 200.000đ (đã nộp)

172. Anh Lê Chiêu Quyết, Thọ Quang, Sơn Trà: 500.000đ (đã nộp)

173. Chị Nguyễn Thu Hà, Thọ Quang, Sơn Trà: 300.000đ (đã nộp)

174. Chị Nguyễn Thị Nga, An Hải Đông, Sơn Trà: 500.000đ (đã nộp)

175. Anh Nguyễn Văn Huân, An Hải Đông, Sơn Trà: 500.000đ (đã nộp)

176. Anh Lê Chiêu Huê, Hải Châu 2, Hải Châu: 300.000đ (đã nộp)

177. Chị Lưu Thị Thanh Thủy, Hòa Cường, Hải Châu: 300.000đ (đã nộp)

178. Anh Lê Quang Thủy, Thanh Bình, Hải Châu: 500.000đ (đã nộp)

179. Anh Lê Thanh Hải, Hòa Thuận Tây, Hải Châu: 300.000đ (đã nộp)

180. Anh Lê Chiêu Trinh, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu: 500.000đ (đã nộp)

181. Chị Nguyễn Thị Hiền, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu: 200.000đ (đã nộp)

182. Anh Lưu Trọng Chung, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu: 500.000đ (đã nộp)

183. Anh Nguyễn Linh, Hòa An, Liên Chiểu: 200.000đ (đã nộp)

184. Anh Lưu Minh Thông, Hòa An, Liên Chiểu: 200.000đ (đã nộp)

185. Anh Nguyễn Minh Hải, Hòa An, Liên Chiểu: 300.000đ (đã nộp)

186. Anh Lê Chiêu Chính, Hòa An, Liên Chiểu: 200.000đ (đã nộp)

187. Anh Lưu Văn Hưng, Hòa Minh, Liên Chiểu: 300.000đ (đã nộp)

188. Chị Lê Thị Thành, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu: 200.000đ (đã nộp)

189. Anh Lê Văn Long, Hòa Phát, Cẩm Lệ: 300.000đ (đã nộp)

190. Anh Nguyễn Xuân Hoàng, Hòa Phát, Cẩm Lệ: 500.000đ (đã nộp)

191. Chị Phan Thị Hường, Bắc Mỹ An - NHS: 500.000đ (đã nộp)

192. Anh Lưu Văn Tính, Bắc Mỹ An - NHS: 500.000đ (đã nộp)

193. Anh Lưu Cao Nguyên, Bộ đội V3 Hải Quân: 500.000đ (đã nộp)

194. Anh Lưu Sơn, Bộ đội V3 Hải Quân: 500.000đ (đã nộp)

195. Anh  Lê Văn Ba, Bộ đội Trường QS QK5: 300.000đ (đã nộp)

196. Anh Nguyễn Hữu Tân, Bộ đội Trường QS QK5: 300.000đ (đã nộp)

197. Anh Thái Bình - Hạnh, Tp. Đồng Hới: 1.000.000đ (đã nộp)

198. Anh Chị Bình Tuyết, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

199. Anh Lưu Minh - Hòa, Tp. Đồng Hới: 300.000đ (đã nộp)

200. Anh Lê Văn Sư, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nộp)

201. Anh Lê Văn Dương, Tp. Đồng Hới: 200.000đ (đã nộp)

202. Anh Lê Chiêu Quang, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

203. Anh Lê Quang Thành, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

204. Anh Lưu Minh Thành, Tp. Đồng Hới: 500.000đ (đã nộp)

205. Anh Lưu Hữu Lục, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

206. Anh Lê Trung Chuế, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

207. Anh Nguyễn Xuân Búa, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

208. Anh Lê Xuân Hà, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

209. Anh Lưu Văn Lâm, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

210. Anh Nguyễn Văn Thường, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

211. Anh Nguyễn Văn Phúc, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

212. Chị Nguyễn Thị Lài, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

213. Anh Trần Văn Tứ, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

214. Anh Nguyễn Văn Dũng, Quảng Trị: 500.000đ (đã nộp)

215. Anh Nguyễn Xuân Sơn, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

216. Anh Nguyễn Xuân Thái, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

217. Anh Nguyễn Xuân Nông, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

218. Chị Nguyễn Thị Danh, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp) 

219. Chị Lê Thị Tuyết, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

220. Chị Lê Thị Lan, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

221. Anh Nguyễn Văn Quỳnh, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

222. Chị Nguyễn Thị Minh, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

223. Anh Lưu Văn Thường, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

224. Anh Lưu Văn Trung, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

225. Anh Lưu Hải Long, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

226. Anh Nguyễn Văn Hùng, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

227. Anh Trần Quang Phước, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

228. Anh Nguyễn Văn Trung, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

229. Anh Nguyễn Văn An, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

230. Anh Lê Quang Hoàng, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

231. Anh Nguyễn Văn Hiếu, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

232. Anh Lưu Văn Dũng, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

233. Chị Lưu Thị Lan, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

234. Anh Lưu Thành Trung, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

235. Anh Lê Trung Chương, Quảng Trị: 200.000đ (đã nộp)

236. Anh Lê Chiêu Dĩnh, Tp. Hồ Chí Minh: 1.000.000đ (đã nộp)

237. Chị Lê Thị Lan Hương, xóm 16: 500.000đ (đã nộp)

238. Anh Lưu Văn Lộc, Tp Đồng Hới: 300.000đ

239. Anh Lưu Văn Quỳnh, Tp Đồng Hới: 100.000đ

240. Anh Lưu Hữu Trường, Tp Đồng Hới: 500.000đ

241. Anh Lưu Quang Minh, Tp Đồng Hới: 200.000đ

242. Anh Lưu Hữu Lợi, Tp Đồng Hới: 300.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số đã đăng ký: 160.600.000đ (Một trăm sáu mươi triệu sáu trăm ngàn đồng)

 P/s: Danh sách in nghiêng là danh sách bà con đã nộp tiền, số tiền đó đã được chuyển về quê và chị Nguyễn Thị Thanh, thủ quỹ công trình đã nhận

Tác giả : Xã Hạ Trạch

Bình luận

Bài viết liên quan

Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình
Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ
Triển khai “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ”

Video clip