Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí lát gạch sân Đình và tôn tạo một số hạng mục Đình làng

06:02 - 13/01/2024

Thư của UBND xã Hạ Trạch kêu gọi ủng hộ kinh phí lát gạch sân Đình và tôn tạo một số hạng mục Đình làng Cao Lao Hạ

Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí lát gạch sân Đình và tôn tạo một số hạng mục Đình làng

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui
Thư ngỏ của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch

Video clip