Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng đường giữa làng

06:27 - 06/01/2016

Thư của Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng đường giữa làng

 

 

           ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               XÃ HẠ TRẠCH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                                                                                             

                                                                     Hạ Trạch, ngày 04 tháng 01 năm 2016  

            

 Kính gửi: Con em xã Hạ Trạch đang sinh sống, học tập công tác ở khắp mọi miền đất nước và  ở nước ngoài.    

 

Thực hiện nghị quyết Đảng ủy, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, được sự hưởng ứng của bà con xa quê và bà con nhân dân trong xã. UBND xã Hạ Trạch đang tổ chức thi công xây dựng đường bê tông giữa Làng từ xóm 1 đến đường Tỉnh lộ 560, với tổng chiều dài là 1.932 m; tổng kinh phí  2.677.173.000đ (hai tỷ sáu trăm bảy mươi bảy triệu một trăm bảy ba ngàn đồng). Trong đó, Nhà nước đầu tư 65%; nhân dân đóng góp 35%. Khoản kinh phí trên là chưa tính kinh phí xây dựng cầu qua mương nối tỉnh lộ 560 khoảng 350.000.000đ (ba trăm năm mươi triệu đồng).

 

Công trình đã khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2015, và dự kiến hoàn thành ngày 30 tháng 01 năm 2016.

 

Vì điều kiện bà con ở quê nhà cũng như ngân sách địa phương đang rất khó khăn. Kính mong bà con xa quê các nhà hảo tâm quan tâm ủng hỗ kính phí để công trình sớm hoàn thành.

 

Thay mặt lãnh đạo địa phương, xin chân thành cảm ơn những tấm lòng của bà con xa quê đã ủng hỗ chương trình xây dựng đường bê tông giữa Làng. 

 

Kinh phí ủng hỗ xin gửi về: Tk 3723.0.1062212 – Kho Bạc huyện Bố Trạch.

 

Mọi thông tin xin liên hệ: Lưu Văn Tác; ĐT: 0916866414 hoặc 0983788679.

 

TM UBND XÃ

 CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Lưu Văn Tác

 

 

 

Danh sách đóng góp xây dựng đường giữa làng

(cập nhật liên tục theo thông tin của xã)

 

1. Anh Lưu Văn Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.000.000đ

2. Anh Lưu Quý Hà, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.000.000đ

3. Anh Lưu Văn Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh: 500.000đ

4. Anh Lưu Văn Thái, Thành phố Hồ Chí Minh: 2.000.000đ

5. Anh Nguyễn Văn Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh: 500.000đ

6. Anh Lê Chiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh: 500.000đ

7. Anh Nguyễn Xuân Văn, Bình Dương: 1.000.000đ

8. Anh Nguyễn Thế Nhân, Thành phố Hồ Chí Minh: 100.000đ

9. Anh Nguyễn Đình Nam, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.000.000đ

10. Anh Nguyễn Ngọc Chương, Bình Dương: 500.000đ

11. Anh Lê Chiêu Diệp, Thành phố Hồ Chí Minh: 200.000đ

12. Anh Lưu Văn Định, Bình Dương: 500.000đ

13. Anh Lê Thanh Nam, Thành phố Hồ Chí Minh: 500.000đ

14. Anh Trần Văn Bình, Thành phố Hồ Chí Minh: 500.000đ

15. Anh Lưu Hữu Thông, Thành phố Hồ Chí Minh: 1.000.000đ

16. Anh Thái Khắc Bình, Thị trấn Hoàn Lão: 10.000.000đ

17. Anh Nguyễn Văn Hà, Thành phố Hồ Chí Minh: 10.000.000đ

18. Anh Nguyễn Ngọc Huấn, Hàn Quốc: 5.000.000đ

19. Anh Nguyễn Văn Bính, Thủ đô Hà Nội: 5.000.000đ

20. GĐ Bác Lưu Đức Hồng, Hà Nội: 5.000.000đ

21. GĐ anh Lưu Văn Hội, Hà Nội: 500.000đ

22. GĐ anh Lưu Văn Đức, Hà Nội: 500.000đ

23. GĐ anh chị Thắng - Vân, Tp. HCM: 2.000.000đ

24. Anh Nguyễn Văn Quang, Tp. HCM: 10.000.000đ

25. Anh Lưu Văn Chung, Tp. HCM: 500.000đ

26. Anh Lê Văn Thắng, xe khách Xuân Truyền: 1.000.000đ

27. Anh Thái Khắc Bình- Lưu Thị Hạnh, Hoàn Lão: 10.000.000đ

28. GĐ Thanh - Thảo, Tp.HCM: 300.000đ

29. Anh Nguyễn Hữu Định, Đồng Hới: 5.000.000đ

 

Tổng cộng: 75.600.000đ

(Bảy mươi nhăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Tác giả : Lưu Văn Tác

Bình luận

Bài viết liên quan

Những mẩu chuyện nhà nông
Làng Cao Lao Hạ quê mình
Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường
Phát triển du lịch làng Cao Lao Hạ
Rác và thu gom rác hiện tại

Video clip