Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn 7

06:53 - 06/06/2024

Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa của Ban công tác mặt trận thôn 7

Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn 7

Tác giả : Thôn 7

Bình luận

Bài viết liên quan

Lễ thanh minh Cồn Cui làng Cao Lao Hạ
Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui

Video clip