Thư mời bà con Hạ Trạch tại Lâm Đồng họp mặt đầu năm

18:35 - 03/02/2020

Thư mời và chương trình gặp mặt đầu năm Canh Tý 2020 của Ban liên lạc đồng hương Hạ Trạch tại Lâm Đồng

Thư mời bà con Hạ Trạch tại Lâm Đồng họp mặt đầu năm

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Thường trực Ban liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại Tp. Đồng Hới họp trù bị
Thông báo hoãn gặp mặt đầu xuân
Bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng gặp mặt cuối năm
Tặng ca nô cứu hộ cho quê hương
Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng

Video clip