Thư mời của câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao

06:48 - 31/01/2023

Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao kính mời các tác giả, các cộng tác viên cùng bà con quan tâm dự lễ sinh hoạt thơ xuân năm 2023

Thư mời của câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao

Tác giả : Nguyễn Xuân Trường

Bình luận

Bài viết liên quan

Hoàn thành xây dựng cổng xóm 13, xã Hạ Trạch
Cung tiến lễ Cồn Cui năm 2023
Hoàn thành cổng chào xóm 15
Tái khởi động dự án đường liên xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch
Thông báo về lễ cúng Thanh Minh Cồn Cui năm 2023

Video clip