Thư mời dự Lễ khánh thành Họ Lê Chiêu

08:14 - 11/11/2016

Thư mời con em về dự Lễ khánh thành Họ Lê Chiêu

 

 

.

.

Tác giả : Lê Chiêu Kình

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip