Thư mời dự Lễ khánh thành Họ Lê Chiêu

08:14 - 11/11/2016

Thư mời con em về dự Lễ khánh thành Họ Lê Chiêu

 

 

.

.

Tác giả : Lê Chiêu Kình

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip