Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc

07:51 - 11/04/2024

Thư của bác Trưởng họ họ tộc Nguyễn Phúc mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Nhà thờ họ Nguyễn Phúc làng Cao Lao Hạ (ảnh Facebook họ Nguyễn Phúc)

Tác giả : Nguyễn Phúc Hòa

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip