Thư ngỏ Hôi đồng hương Cao Lao Hạ tại Tp. HCM

22:58 - 27/08/2014

Thư ngỏ của Hội đồng Đồng hương Cao Lao tương tế tại Tp. Hồ Chí Minh kêu gọi đóng góp xây dựng các hạng mục phụ trợ Đình làng

 

.

Tác giả : Lê Văn Thuần

Bình luận

Bài viết liên quan

Hình ảnh một số cây đa làng tháng 10 năm 2023
Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình
Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

Video clip