Thư ngỏ

20:46 - 07/04/2021

Thư của Ban vận động xây dựng xây dựng cổng chào xóm 6, Thôn 2, xã Hạ Trạch

Thư ngỏ

DANH SÁCH

Bà con, con em ủng hộ kinh phí xây dựng Cổng xóm 6, thôn 2

 

1. Ông Lê Quang Công, Xóm 9: 4.000.000đ

2. Ông Lê Quang Thành, Xóm 6: 1.000.000đ

3. Ông Nguyễn Xuân Hải, Tp Đà Nẵng: 500.000đ

4. Ông Nguyễn Khắc Chính,  Tp Đồng Hới: 1.000.000đ

5. Ông Trần Văn Toản, Kon Tum: 1.000.000đ

6. Bà Lê Thị Huế, Xóm 8: 1.000.000đ

5. Ông Nguyễn Văn Khiêm,  Hà Nội: 500.000đ

6. Anh Nguyễn Khắc Thọ, CH Pháp: 1.000.000đ

7. Anh Trần Văn Nghĩa, Úc: 1.000.000đ

8. Anh Nguyễn Hải Đăng, Tp HCM: 1.000.000đ

9. GĐ Biểng - Hiền, Xóm 6: 1.000.000đ

10. Quỹ caolaoha.com: 1.000.000đ

11. Anh Trần Hồng Nguyên, Hoàn Lão: 3.000.000đ

12. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Bình Dương: 1.000.000đ

13. Anh chị Trần Việt Cường - Nguyễn Thị Thơi, Bình Dương: 5.000.000đ

14. Anh Trần Viết Tuấn, Bình Dương: 3.000.000đ

15. Anh Trần Tiến Dũng, Bình Dương: 2.000.000đ

16. Anh Trần Văn Viên, Hoàn Lão: 1.000.000đ

17. Anh Lê Quang Linh, Cam Ranh: 1.000.000đ

18. Anh Trần Văn Thắng, CH SEC: 5.000.000đ

Tác giả : Nguyễn Khắc Thoái

Bình luận

Bài viết liên quan

Tặng nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Nguyễn Thị Hường
Tin buồn
Hỗ trợ đón Tết cho bà con nghèo
Quỹ tin dụng nhân dân xã Hạ Trạch tặng quà bà con nghèo
Thư kêu gọi

Video clip