Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Phúc

07:10 - 26/09/2022

Thư của họ tộc Nguyễn Phúc, làng Cao Lao Hạ thông báo và kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ Họ

Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Tác giả : Nguyễn Phúc Hòa

Bình luận

Bài viết liên quan

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ
Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ
Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh
Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh
Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Video clip