Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Phúc

07:10 - 26/09/2022

Thư của họ tộc Nguyễn Phúc, làng Cao Lao Hạ thông báo và kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ Họ

Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Tác giả : Nguyễn Phúc Hòa

Bình luận

Bài viết liên quan

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn
Khánh thành khu lăng mộ họ Nguyễn Văn đại tộc
Thư mời họp mặt
Đi họ đầu năm Nhâm Dần 2022
Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Danh

Video clip