Tổng thu tiền công đức ngày cúng Thành Hoàng làng

21:59 - 03/08/2012

Tiền ở hòm công đức cúng Thành Hoàng làng ngày 3/8/2012 (tức ngày 16/6 Nhâm Thìn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Họ và tên Địa chỉ                        Số tiền 
1 Long Hiên   Thôn 5                          50,000
2 Ông Đóa Thôn 6                         20,000
3 Đức Hạnh   Thôn 7                         50,000
4 Phong bì không ghi tên                         100,000
5 Lê Văn Bình Thôn 7                       200,000
6 Bình Phước                         200,000
7  Sáng + Sơn Thôn 7                       500,000
8 Lê Văn Thắng  Con Ông Túy X 10                       500,000
9 Phòng VHTT huyện                         100,000
10 Tác Oanh Thôn 7                       100,000
11 Nguyễn Hữu Dũng CT Đại Nguyên                       200,000
12 Nguyễn Quốc Tuấn Công An Huế                       500,000
13 Lưu Hữu Trường Đồng Hới                       200,000
14 Hòa Lý  Thôn 7                       100,000
15 Lê Chiêu Tường Xóm 7                       200,000
16 Ban LL ĐH Nông Trường                      1,000,000
17 Hội đồng hương Quảng Trị                      2,000,000
18 Nguyễn Văn Tuấn Đồng Hới                       400,000
19 Trần Quang Cự Đồng Hới                       100,000
20 Lê Hải Đông  Đồng Hới Tác giả : Nguyễn Xuân Hòa

Bình luận

Bài viết liên quan

Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng
Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Đình làng Cao Lao Hạ
Hoàn thành cổng cửa Đình và nhà bia tưởng niệm
Thơ mừng Lễ cúng tế Thành Hoàng Làng
Đình làng tôi

Video clip