Tổng hợp ý kiến thiết kế cổng, tường rào và cảnh quan trước mặt Đình Làng

07:47 - 29/10/2014

Tin về việc tổng hợp các ý kiến của bà con về thiết kế cổng, tường rào và cảnh quan trước mặt Đình Làng của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Một số hình ảnh tại thực địa

 

Tác giả : Lê Chiêu Chung

Bình luận

Bài viết liên quan

Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình
Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình
Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Video clip