Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

11:29 - 10/02/2019

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của quỹ.

 

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Ảnh: Một cây đa làng trồng từ kinh phí của quỹ caolaoha.com (ảnh Nguyễn Chung Quý)

Quỹ caolaoha.com thành lập ngày 24/10/2010. Đây là một Quỹ xã hội tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, do các thành viên trang caolaoha.com sáng lập. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch. Nguồn thu của Quỹ là từ sự đóng góp của con em Cao Lao Hạ ở khắp mọi nơi trong và ngoài nước. Tất cả các khoản chi của Quỹ đều chi cho quê hương, chủ yếu hỗ trợ các công trình mà nhân dân phải tham gia đóng góp; hỗ trợ cho việc tổ chức các sinh hoạt văn hóa của làng nhằm tăng cường tình làng, nghĩa xóm,… Ban quản lý quỹ hoạt động hoàn toàn tự nguyện, các chi phí cho hoạt động của Ban không lấy vào nguồn thu của quỹ.

 Do bám sát tôn chỉ trên, nên quỹ caolaoha.com đã nhận được sự tin tưởng ngày càng cao của cộng đồng. Tính đến ngày 10/2/2019 đã có 256 lượt cá nhân và tập thể đóng góp cho quỹ với tổng số tiền là 163.800.000 đồng; đã thực hiện 113 khoản chi với tổng số tiền chi là 162.100.000 đồng. Số dư còn của quỹ là 1.700.000 đồng. Kính mời bà con theo dõi các hoạt động thu chi của quỹ tại 2 lần tổng kết quỹ  tại các đường dẫn sau:

 Do bản công bố thu chi của quỹ quá dài, nên, Ban quản lý quỹ sẽ mở ra một trang mới và sẽ công bố trên caolaoha.com trong thời gian gần đây.

 Dưới đây là quy định về các hoạt động của quỹ (đã sửa đổi)

 

Tên của Quỹ: Quỹ CAOLAOHA.COM

 Mục đích của Quỹ: Quỹ CAOLAOHA là một Quỹ xã hội tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, do các thành viên trang CALAOHA.COM sáng lập ra nhằm mục đích đóng góp một phần nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Cao Lao Hạ thân yêu.

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ: Quỹ hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước công đồng caolaoha.com.

Nguồn vốn của Quỹ: Nguồn thu của Qũy gồm có: Đóng góp ban đầu của các sáng lập viên Quỹ; đóng góp tự nguyện hoặc tài trợ của con em Cao Lao Hạ ở khắp mọi miền của Tổ quốc, trong nước cũng như ngoài nước; thu từ lãi suất tiền gửi ngân hàng hoặc lãi từ các hoạt động tài chính khác phát sinh từ tiền gửi, đầu tư của Quỹ; thu từ các khoản thu hợp pháp khác. Các khoản đóng góp sẽ được chuyển vào một tài khoản của một ngân hàng lựa chọn. Danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ sẽ được cập nhật trên trang caolaoha.com.

Các khoản chi của Quỹ: Quỹ thực hiện tài trợ cho các trường hợp sau: Hỗ trợ các công trình phát triển hạ tầng nông thôn, mà những công trình đó nhân dân phải tham gia đóng góp như xây dựng các đường nông thôn, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, đình, chùa…; hỗ trợ cho một số cá nhân, gia đình khó khăn do gặp phải những biến cố khách quan; khuyến khích những tấm gương hiếu thảo, thực hiện khuyến hiếu; hỗ trợ cho việc tổ chức các sinh hoạt văn hóa của làng nhằm tăng cường tình làng, nghĩa xóm; hỗ trợ học phí dưới hình thức cho vay đối với các sinh viên học sinh không đủ khả năng; hỗ trợ cho các hoạt động khác vì sự phát triển của Làng Cao Lao Hạ. Các đối tượng và các khoản tài trợ của Quỹ sẽ được cập nhật trên trang caolaoha.com. 

Số tiền mỗi lần tài trợ không cố định mà linh hoạt tùy thuộc vào đối tượng tài trợ cũng như tình hình tài chính hiện có của Quỹ. Chi phí duy trì Quỹ không được lấy từ tiền của Quỹ; các thành viên tham gia các hoạt động của Quỹ làm việc hoàn toàn tự nguyện, tự bỏ các chi phí hoạt động; không được hưởng bất kỳ một lợi ích nào từ các đóng góp hình thành Quỹ.

Ban quản lý Quỹ: Ban quản lý Quỹ gồm Trưởng Ban là anh Lưu Đức Hải, Tổng biên tập trang tin caolaoha.com; các Ủy viên (nếu có nhu cầu khi quy mô Quỹ đủ lớn). Thư ký Quỹ là chị Lê Thị Thương, công tác tại Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ban quản lý Quỹ có nhiệm vụ: Tổ chức huy động các nguồn vốn hợp pháp cho Quỹ và thông qua danh sách các đối tượng được hỗ trợ từ Quỹ. Các thành viên Ban quản lý Quỹ không hưởng bất cứ các chi phí nào từ ngân sách của Quỹ. Thư ký Quỹ có nhiệm vụ công bố danh sách và mức đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ, công bố danh sách các đối tượng được hỗ trợ và mức hỗ trợ, công bố báo cáo tài chính hằng quý, hàng năm của Quỹ theo từng nội dung thu chi.

Tài khoản của quỹ: Mọi khoản thu chi của quỹ thực hiện trên tài khoản sau:

Chủ tài khoản: Lê Thị Thương

Số tài khoản: 711A19302052

Mở tại: Ngân hàng TMCP Vietinbank, Chi nhánh Hà Nội

 

Hà nội, ngày 10 tháng 2 năm 2019

Thay mặt Ban quản lý quỹ

 

TS. Lưu Đức Hải

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 2 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo.
Tặng quà tết cho bà con bản Troi
Tặng quà tết cho bà con nghèo xã Tân Trạch
Tặng thưởng cho học sinh đạt giải cấp tỉnh
Các khoản chi vì quê hương của quỹ caolaoha.com trong năm 2023

Video clip