Trận đánh lịch sử tại sân bay Tân Sơn Nhất: Dùng máy bay địch đánh địch

09:06 - 26/04/2015

Tin thêm về hoạt động của Trung tướng Lê Văn Tri, một người con ưu tú của làng Cao Lao Hạ

Tác giả : Minh Khôi

Bình luận

Bài viết liên quan

Hạnh phúc muôn đời
Dòng đời
Chị tôi mùa lũ
Liệt sỹ Lê Hải Đức
Tản mạn về ngày độc lập

Video clip