Trung tướng Lê Văn Tri

15:46 - 27/04/2022

 Video về tiểu sử và những hoạt động nổi bật của Trung tướng Lê Văn Tri, một người con ưu tú của làng Cao Lao Hạ

Trung tướng Lê Văn Tri

Vui lòng xem tại đường dẫn dưới đây

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

Hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=LqcNlVtlDhI

 

Tác giả : Lê Văn Tri

Bình luận

Bài viết liên quan

Cùng sông núi ghi ơn
Thương về Hà Tĩnh
Thành lồi Cao Lao Hạ
Ông già Haiku lang thang giọt mưa thu
Toàn cảnh giao lưu dân vũ của phụ nữ xã Hạ Trạch

Video clip