19:04 - 10/03/2019

Dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Xin ý kiến bà con về nội dung, tiến độ, kinh phí công trình kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

18:39 - 23/08/2019

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

Thư của Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hạ Trạch kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

08:01 - 20/08/2019

Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Thông tin cập nhật liên tục về những hoạt động triển khai Đề án tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

21:28 - 15/08/2019

Triển khai “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ”

Thông báo triển khai thực hiện “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ” và các nội dung, lộ trình của Đề án

12:01 - 16/07/2019

Khôi phục giếng xóm 3

Tin và ảnh về lễ khởi công khôi phục lại giếng xóm 3 do anh Trần Văn Huân, cháu ngoại của làng tài trợ kinh phí.

17:13 - 22/06/2019

Tấm lòng của những người con quê hương

Tin và ảnh về hoàn thành cổng chào xóm 5 do anh chị  Thắng Luyện tài trợ xây dựng do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

14:03 - 18/06/2019

Đề án Tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Đề án tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ do anh Lê Chiêu Chung thực hiện

21:27 - 21/05/2019

Họp bàn về dự án kè hồ trước Đình làng

Kết luận của cuộc họp ngày 19/5/2019 về dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Video clip