19:04 - 10/03/2019

Dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Xin ý kiến bà con về nội dung, tiến độ, kinh phí công trình kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

08:46 - 04/07/2020

Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình

Thông báo về việc hoàn thành về cơ bản công trình tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

09:58 - 21/06/2020

Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình

Ngày 20 tháng 6 năm 2020, thời tiết đang rất thuận lợi, nước đã cạn, dịch Covid – 19 đã cơ bản được kiểm soát nên công trình đã thực hiện trở...

16:55 - 10/05/2020

Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình

Thông tin về việc tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

18:39 - 23/08/2019

Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

Thư của Chủ tịch UBND và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hạ Trạch kêu gọi đóng góp kinh phí xây dựng, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

08:01 - 20/08/2019

Những hoạt động tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

Thông tin cập nhật liên tục về những hoạt động triển khai Đề án tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ

21:28 - 15/08/2019

Triển khai “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ”

Thông báo triển khai thực hiện “Đề án Xây dựng tu bổ, tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ” và các nội dung, lộ trình của Đề án

12:01 - 16/07/2019

Khôi phục giếng xóm 3

Tin và ảnh về lễ khởi công khôi phục lại giếng xóm 3 do anh Trần Văn Huân, cháu ngoại của làng tài trợ kinh phí.

Video clip