09:25 - 22/07/2019

Một số hình ảnh lễ cúng Thành Hoàng năm 2019

Một số hình ảnh tại lễ cúng Thành Hoàng làng Cao Lao Hạ ngày 18 tháng 7 năm 2019 (16 tháng 6 Âm lịch) do các anh Nguyễn Danh Lợi, Lê Chiêu Phùng, Lưu Bá...

10:44 - 06/07/2019

Chùm ảnh quê hương của anh Nguyễn Chung Quý

Giới thiệu chùm ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về quê hương tại một số địa danh và một số thời điểm lịch sử của làng Cao Lao Hạ

08:09 - 19/05/2019

Mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hạ Trạch nhiệm kỳ 2017-2022

Những hình ảnh ghi lại các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hạ Trạch nhiệm kỳ 2017-2022

20:24 - 10/05/2019

Video 7 năm trang tin caolaoha.com

Video ghi lại những hình ảnh lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com do anh Nguyễn Tiến Chung thực hiện

07:01 - 02/05/2019

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Quan

Video lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Quan làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình ngày 28 tháng 4 năm 2019 do anh Nguyễn Tiến Chung thực hiện

08:11 - 01/05/2019

Một số hình ảnh lễ khánh thành nhà thờ họ Lưu Quan.

Những hình ảnh lễ khánh thành do các con cháu nội ngoại của họ thực hiện

19:59 - 21/04/2019

Video lễ thanh minh Cồn Cui 2019

Video về lễ thanh minh tại Cồn Cui, làng Cao Lao Hạ năm 2019 do anh Đặng Quang Ngọc thực hiện

11:17 - 20/04/2019

Hình ảnh lễ cúng Cồn Cui năm 2019

Một số hình ảnh lễ cúng Cồn Cui, làng Cao Lao Hạ năm 2019 do các anh Nguyễn Danh Lợi, Lê Chiêu Phùng, Lưu Bá Lâm thực hiện

Video clip