09:47 - 04/08/2020

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông báo về việc tổ chức Lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2020

16:49 - 30/07/2020

Lời cảm ơn của Ban chấp hành Đoàn xã Hạ Trạch

Lời cảm ơn của Ban chấp hành Đoàn xã Hạ Trạch đối với các tập thể và cá nhân ửng hộ đôi bóng đá nam của xã tham gia giải bóng đá huyện Bố...

08:30 - 16/07/2020

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng TNXP

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng TNXP tại xã Hạ Trạch

08:05 - 04/06/2020

Một số hoạt động của quê hương

Một số tin tức quê nhà trong những ngày gần đây

08:15 - 25/05/2020

Thả cá tự nhiên xuống Vực Sanh

Tin về hoạt động thả cá xuống Vực Sanh của anh Nguyễn Quốc Tuấn và đồng đội

09:17 - 17/04/2020

Đội xe máy xã Hạ Trạch ủng hộ chống dịch

Tin về đội xe ben, xe máy xã Hạ Trạch ủng hộ kinh phí cùng xã chống dịch Covid - 19

08:48 - 10/04/2020

Phòng chống dịch Covid – 19 tại Hạ Trạch

Thông tin về tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid – 19 tại Hạ Trạch đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 do anh Nguyễn Thành Chung thực hiện 

09:16 - 08/04/2020

Xây dựng cổng chào cửa tiền xóm 10, thôn 5

Bà con xóm 10, Thôn 5, làng Cao Lao Hạ xây dựng cổng chào xóm thông ra đường Bạn

Video clip