18:55 - 15/09/2021

Nới lỏng cách ly đối với xã Hạ Trạch

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc áp dụng cách ly theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch...

08:02 - 11/09/2021

Phòng dịch đồng thời với phòng chống bão lụt

Một số thông tin về phòng chống dịch bệnh và phòng chống bão lụt xã Hạ Trạch trong những ngày gần đây

21:46 - 08/09/2021

Kéo dài thời gian cách ly toàn huyện Bố Trạch

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục kéo dài thời hạn cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính...

18:17 - 01/09/2021

Tiếp tục cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để...

07:41 - 28/08/2021

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Công văn của UBND tỉnh Quảng Bình về áp dụng một số biện pháp tăng cường phòng chống dịch trên các địa bàn đang thực hiện cách ly xã hội theo...

15:46 - 26/08/2021

Hạ Trạch thực hiện Chỉ thị 16 của Chính Phủ

Hạ Trạch triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phòng chống dịch Covid – 19

07:24 - 26/08/2021

Cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 16

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng dịch...

19:16 - 24/08/2021

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông tin chính thức của UBND xã Hạ Trạch về trường hợp 2 công dân đến xã Hạ Trạch có liên quan đến ca mắc Covid - 19

Video clip