03:30 - 20/07/2024

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2024

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về lễ cúng Thành Hoàng đình làng Cao Lao Hạ

06:53 - 06/06/2024

Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn 7

Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa của Ban công tác mặt trận thôn 7

20:39 - 23/04/2024

Lễ thanh minh Cồn Cui làng Cao Lao Hạ

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về lễ thanh minh Cồn Cui năm 2024 của làng Cao Lao Hạ

20:46 - 19/04/2024

Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về chương trình lễ Cồn Cui năm 2024

08:03 - 18/04/2024

Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui

Hoàn thành nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân và xây kè chống sạt lỡ đất khuôn viên thờ cúng Cồn Cui

09:48 - 11/04/2024

Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui

Hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch sơn nước lại khu thờ cúng Cồn Cui làng Cao Lao Hạ

10:31 - 30/03/2024

Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về việc bê tông nhựa hóa đường vào khu đại lễ Cồn Cui làng Cao Lao Hạ

22:04 - 28/03/2024

Thư ngỏ của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch

Thư  của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch kêu gọi cùng góp kinh phí tu sửa, sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui

Video clip