06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

19:04 - 10/03/2019

Dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Xin ý kiến bà con về nội dung, tiến độ, kinh phí công trình kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

17:59 - 22/09/2021

Đưa đón các hộ nghèo đi tiêm chủng

Caolaoha.com tài trợ xe đưa đón các hộ nghèo xã Hạ Trạch đi tiêm chủng Vắc xin phòng Covid 19 tại bệnh viên đa khoa Hoàn Lão

18:29 - 16/09/2021

Chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho các học sinh nghèo

Thông báo của caolaoha.com về việc chuẩn bị triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí cho các học sinh là con của các hộ nghèo và cận nghèo xã Hạ...

06:55 - 22/06/2021

Đưa đón con gái bà Phan Thị Thảo đi sinh con

Đưa đón miễn phí con gái bà Phan Thị Thảo, hộ nghèo ở Thôn 1 đi sinh con ở bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình

07:20 - 12/05/2021

Thu tiền triệu mỗi ngày từ trồng nấm

Bà con quê mình có thể tham khảo kinh nghiệm làm giàu từ trồng nấm của anh Hồ Xuân Phước ở Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

15:39 - 26/04/2021

Caolaoha.com hỗ trợ tiền hàng tháng cho các hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com tài trợ cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

Video clip