19:22 - 16/10/2021

Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo

Trang tin caolaoha.com hỗ trợ cho 5 học sinh con nhà nghèo và cận nghèo của làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ/tháng (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

19:04 - 10/03/2019

Dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Xin ý kiến bà con về nội dung, tiến độ, kinh phí công trình kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

08:12 - 19/06/2024

Trao tiền hỗ trợ tháng 6

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 6 năm 2024 cho 17 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

08:06 - 15/05/2024

Trrao tiền tài trợ tháng 5 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 5 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

08:22 - 14/04/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 4 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 4 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

19:41 - 10/03/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

Video clip