19:22 - 16/10/2021

Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo

Trang tin caolaoha.com hỗ trợ cho 5 học sinh con nhà nghèo và cận nghèo của làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ/tháng (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

19:04 - 10/03/2019

Dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Xin ý kiến bà con về nội dung, tiến độ, kinh phí công trình kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

08:22 - 14/04/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 4 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 4 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

19:41 - 10/03/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

17:08 - 17/02/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 2 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo.

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 2 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

11:34 - 02/02/2024

Hoàn thành lát gạch sân Đình làng Cao Lao Hạ

Báo cáo của UBMTTQ xã Hạ Trạch về việc hoàn thành công trình lát gạch sân đình làng Cao Lao Hạ

Video clip