19:03 - 20/07/2022

Danh sách dâng hương tại lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2022

Danh sách tập thể và cá nhân dâng hương tại Đình làng Cao Lao Hạ tại ngày lễ cúng Thành Hoàng Làng ngày 14/7/2022 (nhằm ngày 16/6/Âm lịch).

00:37 - 10/07/2014

Chương trình chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng

Thông tin về cuộc họp ở quê nhà chuẩn bị cho lễ cúng Thành Hoàng Làng và quyết định ngày cúng Đình

09:15 - 07/07/2014

Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Đình làng Cao Lao Hạ

Tin và ảnh về Hội nghị tổng kết công tác vận động xây dựng Đình làng Cao Lao Hạ

21:59 - 03/08/2012

Tổng thu tiền công đức ngày cúng Thành Hoàng làng

Tiền ở hòm công đức cúng Thành Hoàng làng ngày 3/8/2012 (tức ngày 16/6 Nhâm Thìn)

08:10 - 31/07/2012

Hoàn thành cổng cửa Đình và nhà bia tưởng niệm

Thông tin và hình ảnh về công trình xây dựng cổng Đình Làng và bia tưởng niệm

19:27 - 29/07/2012

Thơ mừng Lễ cúng tế Thành Hoàng Làng

Chùm thơ của các nhà thơ làng mừng ngày Lễ cúng tế Thành Hoàng Làng Cao Lao Hạ

19:32 - 20/07/2012

Đình làng tôi

Thơ của thầy giáo Nguyễn Ngọc Khương nhân dịp thầy về thăm quê tết thanh minh năm 2012

19:40 - 15/07/2012

Quyết toán xây dựng Đình Làng

Giới thiệu quyết toán tổng hợp thu chi xây dựng Đình làng do UBND xã cung cấp ngày 9/7/2012

Video clip