Họp bàn về dự án kè hồ trước Đình làng

21:27 - 21/05/2019

Kết luận của cuộc họp ngày 19/5/2019 về dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ

Họp bàn về dự án kè hồ trước Đình làng

 

Lời Ban biên tập: Ngày 10/3/2019, caolaoha.com đã đăng bản dự thảo về nội dung, tiến độ, kinh phí xây dựng công trình kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ để xin ý kiến góp ý của bà con.

https://caolaoha.com/du-an-ke-ho-truoc-dinh-lang-cao-lao-ha.html

Sau khi tập hợp tất cả 10 ý kiến góp ý, vào lức 15 giờ ngày 19/5/2019 tại văn phòng UBND xã Hạ Trạch, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND xã Hạ Trạch cùng đại diện các Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới, Hà Nội làm việc với anh Lê Chiêu Chung và nhóm soạn thảo.

Sau khi tham khảo các ý kiến góp ý, tiến hành khảo sát và đo đặc lại hiện trường, cuộc họp đã thảo luận trên nhiều khía cạnh và thống nhất một số điều chỉnh so với phương án thiết kế đã trình bày năm 2017 như sau: (i) Bỏ thi công cồn nổi giữa ao vì không phù hợp với chiều rộng của ao hơi hẹp chỉ có 20m; (ii) Giảm khúc quẹo bờ phía ngoài ao (tiếp giáp với mương) từ 10m xuống 5m để phần ao liền với mương nhiều hơn, ao rộng hơn; (iii)Tăng chiều dài Kè đá bao bọc hết khúc quẹo cả mặt ngoài mương; (iv)Tăng chiều sâu ao, tăng chiều cao kè đá từ 1,6m lên 2,0m; (v) Bổ sung hàng rào lan can cao 0,7m bao quanh ao (trừ đoạn bậc cấp lên xuống); (vi) Bổ sung 02 chòi vọng cảnh cuối 02 khúc quẹo cạnh mương.

Về thời gian và nguồn kinh phí: Thống nhất sẽ hoàn thành trong năm 2019 với nguồn vốn là từ sự đóng góp của bà con, cộng đồng. Phần trồng cây xanh, ghế đá quanh ao sẽ kêu gọi các tập thể và cá nhân cung tiến.

Với các kết luận trên, hiện tại anh Lê Chiêu Chung cùng nhóm soạn thảo đang gấp rút hoàn thiện bản đề án cuối cùng.

Kính chúc chương trình thành công tốt đép

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm  2019

Trân trọng!  

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Tấm lòng của những người con quê hương
Đề án Tôn tạo ao Đình làng Cao Lao Hạ
Dự án kè hồ trước Đình làng Cao Lao Hạ
Đóng góp xây dựng Nghĩa địa làng của bà con hà Nội tại gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi
Chia sẻ khó khăn với gia đình anh Lưu Văn Công

Video clip