Thu chi của quỹ caolaoha.com

08:05 - 07/10/2021

 Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 24/3/2021 đến 7/10/2021

 

Thu chi của quỹ caolaoha.com

THU CHI CỦA QUỸ CAOLAOHA.COM

(tính đến ngày 7 tháng 10 năm 2021)

 

Các thông tin về quỹ và cân đối thu chi của quỹ trong thời gian trước, vui lòng xem  tại link dưới đây.

https://caolaoha.com/tong-ket-quy-va-sua-doi-mot-so-quy-dinh-cua-quy-caolaohacom.html


I. Các khoản thu của Qu

 

1. Ngày 27/4/2021: Quỹ caolaoha.com đã nhận được 1.000.000đ (một triệu đồng) của anh Lưu Minh Vỹ, người Cao Lao Hạ hiện đang sống và làm việc tại Huế ủng hộ chương trình hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho người nghèo.

2. Ngày 12/5/2021, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) của anh Lưu Trọng Long, người Cao Lao Hạ hiện đang sống và làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ủng hộ chương trình hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho người nghèo.

3. Ngày 1/6/2021, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) của anh Bùi Viết Thắng, Nghiên cứu sinh tại Học viện khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam ủng hộ chương trình hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho người nghèo.

4. Ngày 1/6/2021, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 1.000.000đ (một triệu đồng) của bà Lưu Thị Thanh Sơn, người Cao Lao Hạ hiện đang nghỉ hưu tại số nhà 38 ngõ 165, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.

5. Ngày 17/9/2021, Quỹ caolaoha.com nhận được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Minh Vỹ, hiện đang sống và làm việc tại Huế ủng hộ quỹ để chi cho chương trình hỗ trợ 5 cháu học sinh nghèo 200 ngàn đồng/tháng

6. Ngày 19/9/2021, Quỹ caolaoha.com nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do anh Lưu Minh Quang Dũng, hiện đang sống và làm việc tại Huế ủng hộ quỹ để chi cho chương trình hỗ trợ 5 cháu học sinh nghèo 200 ngàn đồng/tháng.

7. Ngày 22/9/2021, Quỹ caolaoha.com nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do anh Lưu Minh Hùng, hiện đang sống và làm việc tại Đồng Hới ủng hộ quỹ để chi cho chương trình hỗ trợ 5 cháu học sinh nghèo 200 ngàn đồng/tháng.

8. Ngày 2/10/2021, quỹ caolaoha.com nhận được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Đức Huy, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội  ủng hộ quỹ để chi cho các chương trình vì người nghèo của trang tin caolaoha.com.

 

II. Các khoản chi của Quỹ

 

1. Ngày 7/4/2021: Hưởng úng thư kêu gọi của Ban vận động xây dựng xây dựng cổng chào xóm 6, Thôn 2, Quỹ caolaoha.com đã ng hộ 1.000.000đ (một triệu đồng).

2. Ngày 11/4/2021: Qũy caolaoha.com đã chọn lọc và gửi tặng trường Mầm non Hạ Trạch 275 cuốn sách, truyện thuộc nhiều thể loại, trị giá 5.000.000đ (năm triệu đồng). Đây là các đầu sách mà nhiều trường Mầm non chất lượng cao ở Hà Nội thường sử dụng.

3. Ngày 16/4/2021: Hưởng úng thư kêu gọi của Ban vận động xây dựng xây dựng cổng chào xóm 12, Thôn 5, Quỹ caolaoha.com đã ủng hộ 1.000.000đ (một triệu đồng).

4. Ngày 22/4/2021: Quỹ caolaoha.com chi trả 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng) cho Taxi đưa đón mệ Nguyễn Thị Viên, người nghèo ở Thôn 9 đi khám bệnh ở bệnh viện Đa khoa Bố Trạch

5. Ngày 25/4/2021: Quỹ caolaoha.com đã chuyển tiền về dâng cúng lễ Còn Cui 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).

6. Ngày 29/4/2021: Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 5 năm 2021.

 7. Ngày 12/5/2021: Quỹ caolaoha.com đã chi trả 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng) cho Taxi đưa đón mệ Nguyễn Thị Viên, người nghèo ở Thôn 9 đi khám bệnh ở bệnh viện Đa khoa Bố Trạch. Đây là lần thứ 2 đưa đón mệ Viên đi khám bệnh

8. Ngày 31/5/2021: Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 6 năm 2021

9. Ngày 21/6/2021: Quỹ caolaoha.com chi trả 400.000đ (bốn trăm ngàn đồng) cho Taxi đưa đón chị Trần Thị Thùy My, người nghèo ở Thôn 1 đi sinh con ở bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình

10. Ngày 21/6/2021: Quỹ caolaoha.com chi trả 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) cho Taxi đưa đón chị Trần Thị Thùy My đi khám chữa bệnh tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình ở Đồng Hới.

11. Ngày 22/6/2021: Quỹ caolaoha.com chi hỗ trợ cháu Trần Thị Thùy My, hộ nghèo ở Thôn 1 gặp khó khăn khi sinh con 1.000.000đ (một triệu đồng)

12. Ngày 30/6/2021: Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 7 năm 2021

13. Ngày 15/7/2021: Quỹ caolaoha.com đã chi 3.000.000đ (ba triệu đồng) để hỗ trợ cho những bà con Hạ Trạch khó khăn ở Tp. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

14. Ngày 25/7/2021: Quỹ caolaoha.com đã dâng cúng Đình Làng 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) nhân ngày lễ cúng Đình

15. Ngày 30/7/2021: Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 8 năm 2021

16. Ngày 18/8/2021: Quỹ caolaoha.com đã chi 2.000.000đ (hai triệu đồng) để hỗ trợ cho những bà con Hạ Trạch khó khăn ở Tp. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Đây là lần ủng hộ thứ 2.

17. Ngày 27/8/2021: Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 9 năm 2021

18. Ngày 21/9/2021: Tài trợ chuyến xe chở 19 hộ nghèo xã Hạ Trạch đi tiêm chủng Vắc xin phòng chống Covid 19 tại Hoàn Lão. Tổng chi phí cho chuyến xe đưa đón là 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

19. Ngày 27/9/2021: Thực hiện chương trình tài trợ cho 19 hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng, quỹ caolaoha.com đã chuyển 2.850.000đ (hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) vào tài khoản của ông Nguyễn Xuận Hòa để trao trực tiếp cho từng hộ nghèo. Đây là khoản tiền hỗ trợ của tháng 10 năm 2021

 

1. CÁC KHOẢN THU

    
SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊNSỐ TIỀN (đ)ĐỊA CHỈ/NƠI LÀM VIỆC
1.Tồn Quỹ kỳ trước1.700.000 
2.Nguyễn Thị Diệu An50.000.000Người làng Cao Lao Hạ
Tổng thu (đến 28/2/2019)51.700.000 
3.Tôn Kim Long1.000.000 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
4.Lưu Đức Hiếu500.000Boston, Hoa Kỳ
5.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
6.Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
7.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
8.Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
9.Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
Tổng thu (đến 28/6/2019)58.200.000 
10. Nguyễn Thị Tuần 1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
11.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
12. Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
13. Nguyễn Hữu Bằng3.000.000Thanh Tra Chính Phủ
14. Nguyễn Xuân Văn1.000.000Bình Dương
15. Trần Thị Nhâm500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
16. Lê Hồng Vân500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
17. Vương Quang Lượng1.500.000Viện Chiến lược và Chính sách Công thương   
18. Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
19. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
20. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
21. Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
22.Nhóm Cao học viên Cao học 5.500.000Đại học Thương Mại, Hà Nội
 Tổng Thu đến 24/10/201977.200.000 
23.Lưu Văn Quỳnh500.000Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
24. Lê Minh Hạnh500.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam 
25. Phạm Thị Hạnh200.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam
26. Nguyễn Hữu Dũng500.000Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 
27. Nguyễn Thị Khuyên500.000Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền
28.Nguyễn Văn Tuấn 5.000.000Học viện An ninh nhân dân ủng.
29.Nguyễn Lan Hương500.00062 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
30.Nguyễn Tiến Đà2.000.000NCS Trường Đại học Thương Mại
31.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
 Tổng Thu đến 31/12/201987.900.000 
32.Nguyễn Tiến Dũng2.000.000Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
33.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
34. Nguyễn Hữu Bằng2.000.000Thanh Tra Chính Phủ
35. Nguyễn Thị Tuần2.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
36. Tôn Kim Long1.000.00062 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
37.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
38. Lê Diệu Minh1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
39. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
40.Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
41. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
 Tổng Thu đến 31/3/2020100.900.000 
42.Vũ Duy Hải2.000.000Sở Công Thương Hà Nam
43. Nguyễn Đức Việt 2.000.000Văn Phòng Chính Phủ
44.TruongLuu.CaoLao2.000.000Người làng Cao Lao Hạ
45.Lưu Đức Hải5.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
46. Nguyễn Hữu Bằng2.000.000Thanh Tra Chính Phủ
47.Nguyễn Thị Tuần10.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
48.Tôn Kim Long2.000.000 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
49.Lưu Văn Quỳnh1.000.000Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
50.Lưu Thị Kim Liên2.000.000Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
51. Lưu Đức Hiếu3.000.000Boston , Hoa Kỳ
52. Lê Minh Hiền3.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
53. Lê Văn Phương500.000Thành phố Hồ Chí Minh
53.Nguyễn Thị Đông Phương3.000.000Boston , Hoa Kỳ
 Tổng Thu đến 17/3/2021138.400.000 
54.Lưu Minh Vỹ1.000.000Thành phố Huế
55.Lưu Trọng Long500.000Long Thành, Đồng Nai
56Bùi Việt Thắng500.000Viện KHXH Việt Nam
57.Lưu Thị Thanh Sơn1.000.000Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
58.Lưu Minh Vỹ1.000.000Thành phố Huế
59.Lưu Minh Quang Dũng500.000Thành phố Huế
60.Lưu Minh Hùng500.000Đồng Hới, Quảng Bình
61.Lưu Đức Huy1.000.000Hà Nội
 Tổng Thu đến 7/10/2021144.400.000 
    
    
2. CÁC KHOẢN CHI
    
SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊN/TỔ CHỨCSỐ TIỀN (đ)MỤC ĐÍCH CHI
1.Cụ bà Lê Thị Xinh500.000Mừng thọ 100 tuổi
2.Họ Lưu Quan1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
3.MTTQ xã Hạ Trạch1.000.000Khuyến khích tấm gương hiếu thảo
Tổng chi (đến 28/2/2019)2.500.000 
4.Cung tiến 6 ghế đá 3.600.000Cung tiến tại sân Đình
5.Họ Nguyễn Xuân1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
6.Cúng Cồn Cui500.000Cúng lễ Cồn cui năm 2019
7.Tặng 2 bộ sách giáo khoa1.000.000Tăng 2 cháu mồ côi Huy và Du 
8.Đội bóng xã Hạ Trạch500.000Thi đấu giải huyện năm 2019
Tổng chi (đến 28/6/2019)9.100.000 
9. Cúng Đình làng1.000.000Dâng lễ cúng ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi
10. Hỗ trợ ngày Thương Binh Liệt sỹ2.500.000Tri ân các gia đình khó khăn, bệnh tật 
11. Tặng 10 bộ sách giáo khoa5.500.000Tặng các cháu khó khăn năm học 2019 - 2020
12.Đóng góp tôn tạo ao Đình5.000.000Góp tôn tạo ao trước Đình làng
13.Bể nước trường TH Hạ Trạch1.000.000Góp xây bể nước cho các cháu học sinh
14. Thưởng đạo đức học sinh10.000.000Góp quỹ khuyến đức năm học 2019 -2020
 Tổng chi (đến 24/10/2019)34.100.000 
15.Tặng sách kỹ năng cho 3 trường ở quê1.500.000Mầm non, Tiểu học, THCS Lưu Trọng Lư
16.Nâng cấp các sân đá bóng của xã 500.000Góp cùng Đoàn Thanh niên xã Hạ Trạch
17.Thiện nguyện tại xã Thượng Trạch. 500.000Đóng góp cho Hội Phụ nữ xã Hạ Trạch
18.Xây dựng nhà Đại đoàn kết 1.000.000Góp xây nhà cho anh Lưu Văn To
 Tổng chi (đến 31/12/2019)37.600.000 
19. Hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết5.000.000Hỗ trợ 25 hộ, mỗi hộ 200.000đ
20.Mừng tuổi 2 cụ cao tuổi nhất làng1.000.000cụ Ông, 101 tuổi và cụ Bà, 99 tuổi
21. Tặng bò giống cho phụ nữ nghèo10.000.000Tặng chị Cao Bích Hướng, thôn 5, Hạ Trạch
22. Họ Nguyễn Văn 1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
23. Họ Lê Văn1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
24. Họ Lưu Văn1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
 Tổng chi (đến 31/3/2020)56.600.000 
25.Hỗ trợ in cuốn Lịch sử xã Hạ Trạch 1.000.000Mua 10 cuốn Lịch sử xã Hạ Trạch
26.Cúng lễ Cồn Cui500.000Cúng lễ 
27.Cúng lễ Đình Làng1.000.000Cúng lễ
28.Xóm 10, Thôn 5 xây dựng cồng xóm1.000.000Hỗ trợ xây dựng cổng xóm
29. In thơ tập "Haiku làng Cao Lao Hạ"13.000.000Chi in 300 cuốn
30. Thưởng đạo đức học sinh10.000.000Góp quỹ khuyến đức năm học 2020 -2021
31.Xóm 4, Thôn 3 xây dựng cồng xóm1.000.000Hỗ trợ xây dựng cổng xóm
32.Chi khắc phục lũ lụt năm 20203.000.000Ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt 
33.Viếng anh Lưu Quang Vinh, 1.000.000Cộng tác viên caolaoha.com mất
34.Khánh thành nhà thờ họ Lê Văn500.000Mừng khánh thành nhà thờ
35.Hỗ trợ bệnh nhân nghèo500.000Hỗ trợ 1 bệnh nhân nghèo người làng
34.Nhà văn hóa1.000.000Hỗ trợ bà con làng rẫy nâng cấp nhà văn hóa 
35.Hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết4.000.000Hỗ trợ 19 hộ nghèo ăn Tết Tân Sửu 
36.Mừng tuổi 2 cụ cao tuổi nhất làng1.000.000Mừng tuổi 1 cụ ông và 1 cụ bà Tết Tân Sửu
 Tổng chi (đến 17/3/2021)95.100.000 
37.Xóm 6, Thôn 2 xây dựng cổng xóm1.000.000Hỗ trợ xây dựng cổng xóm
38.Tặng sách cho trường Mầm non5.000.000Tặng 275 cuốn sách cho nhà trường 
39.Xóm 12, Thôn 5 xây cổng xóm1.000.000Hỗ trợ xây dựng cổng xóm
40.Đưa đón mệ Viên đi khám bệnh400.000Tại bệnh viên Đa khoa Hoàn Lão
41.Cúng lễ Cồn Cui500.000Cúng lễ
42.Hỗ trợ 19 hộ nghèo2.850.000Tiền hỗ trợ tháng 5/2021
43.Đưa đón mệ Viên đi khám bệnh400.000Tại bệnh viên Đa khoa Hoàn Lão lần thứ 2
44.Hỗ trợ 19 hộ nghèo2.850.000Tiền hỗ trợ tháng 6/2021
45.Đưa chị Thùy My đi khám bệnh400.000Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình
46.Đưa chị Thùy My đi khám bệnh500.000Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Bình.
47.Hỗ trợ chị Thùy My1.000.000Bệnh nặng khi sinh con
48.Hỗ trợ 19 hộ nghèo2.850.000Tiền hỗ trợ tháng 7/2021
49.Hỗ trợ bà con quê ở Tp. HCM3.000.000Giúp bà con bị ảnh hưởng Covid (lần 1)
50Cúng lễ Đình làng500.000Cúng lễ
51.Hỗ trợ 19 hộ nghèo2.850.000Tiền hỗ trợ tháng 8/2021
52.Hỗ trợ bà con quê ở Tp. HCM2.000.000Giúp bà con bị ảnh hưởng Covid (lần 2)
53.Hỗ trợ 19 hộ nghèo2.850.000Tiền hỗ trợ tháng 9/2021
54.Tài trợ xe chở người nghèo đi tiêm500.000Chở 19 hộ nghèo đi tiêm chủng Covid 19
55.Hỗ trợ 19 hộ nghèo2.850.000Tiền hỗ trợ tháng 10/2021
 Tổng chi (đến 7/10/2021)128.400.000 
3. TỒN QUỸ16.000.000Gửi tại ngân hàng Techcombank
    

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Tặng sách cho trường Tiểu học Hạ Trạch
Trao tiền hỗ trợ tháng 11 năm 2021 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo
Gặp mặt các cháu học sinh được nhận sự hỗ trợ của quỹ caolaoha.com
Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo
Đưa đón chị Nguyễn Thị Xanh đi khám chữa bệnh

Video clip