Thu Chi của quỹ caolaoha.com

16:27 - 24/03/2021

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 1/4/2020 đến 24/3/2021

Thu Chi của quỹ caolaoha.com

THU CHI CỦA QUỸ CAOLAOHA.COM

(tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2021)

 

Các thông tin về quỹ và cân đối thu chi của quỹ trong thời gian trước, vui lòng xem  tại link dưới đây.

https://caolaoha.com/tong-ket-quy-va-sua-doi-mot-so-quy-dinh-cua-quy-caolaohacom.html

 

I. Các khoản thu của Qu

 

 1. Ngày 8 tháng 5 năm 2020, Qũy caolaoha.com đã nhận được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do anh Vũ Duy Hải, công tác tại Sở Công thương tỉnh Hà Nam ủng hộ quỹ. Chân thành cám ơn Anh.
 2. Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Qũy caolaoha.com đã nhận được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do anh Nguyễn Đức Việt, công tác tại Văn phòng Chính Phủ ủng hộ quỹ. Chân thành cám ơn Anh.
 3. Ngày 31 tháng 5 năm 2020, Qũy caolaoha.com đã nhận được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do anh TruongLuu.CaoLao, người làng Cao Lao Hại ủng hộ quỹ. Chân thành cám ơn Anh.
 4. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, quỹ caolaoha.com nhân được 5.000.000đ (năm triệu đồng) do anh Lưu Đức Hải ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.
 5. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, Qũy caolaoha.com đã nhận được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do anh Nguyễn Hữu Bằng, Thanh tra Chính Phủ ủng hộ quỹ.
 6. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, quỹ caolaoha.com nhận được 10.000.000đ (mười triệu đồng) do bà Nguyễn Thị Tuần ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.
 7. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, quỹ caolaoha.com đã nhân được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do anh Tôn Kim Long ở 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ
 8. Ngày 30 tháng 11 năm 2020, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Văn Quỳnh ở Hải Dương ủng hộ quỹ.
 9. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, quỹ caolaoha.com nhân được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do chị Lưu Thị Kim Liên ở Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ quỹ.
 10. Ngày 20 tháng 1 năm 2021 quỹ caolaoha.com nhân được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do anh Lê Văn Phương ở Tp. Hồ Chí Minh ủng hộ quỹ.
 11. Ngày 20 tháng 2 năm 2021, quỹ caolaoha.com nhân được 3.000.000đ (ba triệu đồng) do chị Lê Minh Hiền ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.
 12. Ngày 10 tháng 3, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 3.000.000đ (ba triệu ngàn đồng) do anh Lưu Đức Hiếu, hiện đang sống và làm việc tại Boston, Hoa Kỳ ủng hộ quỹ.
 13. Ngày 10 tháng 3, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 3.000.000đ (ba triệu ngàn đồng) do chi Nguyễn Thị Đông Phương, hiện đang sống và làm việc tại Boston, Hoa Kỳ ủng hộ quỹ.

 

II. Các khoản chi của Quỹ

 

 1. Chi hỗ trợ xã in cuốn Lịch sử xã Hạ trạch 1.000.000đ (một triệu đồng)
 2. Chi cúng lễ Cồn Cui 500.000đ (năm trăm ngàn đồng)
 3. Chi cúng lễ Đình Làng 1.0000đ (một triệu đồng)
 4. Chi hỗ trợ bà con xóm 10, thôn 5 xây dựng cồng xóm: 1.000.000đ (một triệu đồng)
 5. Chi in 300 cuốn Thơ haiku làng Cao Lao Hạ 13.000.000đ (mười ba triệu đồng)
 6. Chi hỗ trợ bà con xóm 4, Thôn 3 xây dựng cồng xóm: 1.000.000đ (một triệu đồng)
 7. Chi ủng hộ bà con quê hương khắc phục hậu quả lũ lụt 3.000.000đ (ba triệu đồng)
 8. Chi viếng anh Lưu Quang Vinh, cộng tác viên caolaoha.com 1.000.000đ (một triệu)
 9. Chi hỗ trợ bà con làng rẫy xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa 1.000.000đ (một triệu đồng)
 10. Chi hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết Tân Sửu 4.000.000đ (bốn triệu đồng)
 11. Chi mừng tuổi năm mới Tân Sửu 2 cụ cao tuổi nhất làng 1.000.000đ (một triệu đồng)
 12. Chuyển tiền về Hội khuyến học xã để chi cho hoạt động khuyến đức năm học 2020 – 2021 của 2 trường THCS Lưu Trọng Lư và tiểu học Hạ Trạch 10.000.000đ (mười triệu đồng)

1. CÁC KHOẢN THU

SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊNSỐ TIỀN (đ)ĐỊA CHỈ/NƠI LÀM VIỆC
1.Tồn Quỹ kỳ trước1.700.000 
2.Nguyễn Thị Diệu An50.000.000Người làng Cao Lao Hạ
Tổng thu (đến 28/2/2019)51.700.000 
3.Tôn Kim Long1.000.000 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
4.Lưu Đức Hiếu500.000Boston, Hoa Kỳ
5.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
6.Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
7.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
8.Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
9.Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
Tổng thu (đến 28/6/2019)58.200.000 
10. Nguyễn Thị Tuần 1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
11.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
12. Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
13. Nguyễn Hữu Bằng3.000.000Thanh Tra Chính Phủ
14. Nguyễn Xuân Văn1.000.000Bình Dương
15. Trần Thị Nhâm500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
16. Lê Hồng Vân500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
17. Vương Quang Lượng1.500.000Viện Chiến lược và Chính sách Công thương   
18. Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
19. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
20. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
21. Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
22.Nhóm Cao học viên Cao học 5.500.000Đại học Thương Mại, Hà Nội
 Tổng Thu đến 24/10/201977.200.000 
23.Lưu Văn Quỳnh500.000Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
24. Lê Minh Hạnh500.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam 
25. Phạm Thị Hạnh200.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam
26. Nguyễn Hữu Dũng500.000Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 
27. Nguyễn Thị Khuyên500.000Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền
28.Nguyễn Văn Tuấn 5.000.000Học viện An ninh nhân dân ủng.
29.Nguyễn Lan Hương500.00062 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
30.Nguyễn Tiến Đà2.000.000NCS Trường Đại học Thương Mại
31.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
 Tổng Thu đến 31/12/201987.900.000 
32.Nguyễn Tiến Dũng2.000.000Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
33.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
34. Nguyễn Hữu Bằng2.000.000Thanh Tra Chính Phủ
35. Nguyễn Thị Tuần2.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
36. Tôn Kim Long1.000.00062 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
37.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
38. Lê Diệu Minh1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
39. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
40.Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
41. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
 Tổng Thu đến 31/3/2020100.900.000 
42.Vũ Duy Hải2.000.000Sở Công Thương Hà Nam
43. Nguyễn Đức Việt 2.000.000Văn Phòng Chính Phủ
44.TruongLuu.CaoLao2.000.000Người làng Cao Lao Hạ
45.Lưu Đức Hải5.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
46. Nguyễn Hữu Bằng2.000.000Thanh Tra Chính Phủ
47.Nguyễn Thị Tuần10.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
48.Tôn Kim Long2.000.000 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
49.Lưu Văn Quỳnh1.000.000Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
50.Lưu Thị Kim Liên2.000.000Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
51. Lưu Đức Hiếu3.000.000Boston , Hoa Kỳ
52. Lê Minh Hiền3.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
53. Lê Văn Phương500.000Thaành phố Hồ Chí Minh
53.Nguyễn Thị Đông Phương3.000.000Boston , Hoa Kỳ
 Tổng Thu đến 25/3/2021138.400.000 
    
2. CÁC KHOẢN CHI
    
SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊN/TỔ CHỨCSỐ TIỀN (đ)MỤC ĐÍCH CHI
1.Cụ bà Lê Thị Xinh500.000Mừng thọ 100 tuổi
2.Họ Lưu Quan1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
3.MTTQ xã Hạ Trạch1.000.000Khuyến khích tấm gương hiếu thảo
Tổng chi (đến 28/2/2019)2.500.000 
4.Cung tiến 6 ghế đá 3.600.000Cung tiến tại sân Đình
5.Họ Nguyễn Xuân1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
6.Cúng Cồn Cui500.000Cúng lễ Cồn cui năm 2019
7.Tặng 2 bộ sách giáo khoa1.000.000Tăng 2 cháu mồ côi Huy và Du 
8.Đội bóng xã Hạ Trạch500.000Thi đấu giải huyện năm 2019
Tổng chi (đến 28/6/2019)9.100.000 
9. Cúng Đình làng1.000.000Dâng lễ cúng ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi
10. Hỗ trợ ngày Thương Binh Liệt sỹ2.500.000Tri ân các gia đình khó khăn, bệnh tật 
11. Tặng 10 bộ sách giáo khoa5.500.000Tặng các cháu khó khăn năm học 2019 - 2020
12.Đóng góp tôn tạo ao Đình5.000.000Góp tôn tạo ao trước Đình làng
13.Bể nước trường TH Hạ Trạch1.000.000Góp xây bể nước cho các cháu học sinh
14. Thưởng đạo đức học sinh10.000.000Góp quỹ khuyến đức năm học 2019 -2020
 Tổng chi (đến 24/10/2019)34.100.000 
15.Tặng sách kỹ năng cho 3 trường ở quê1.500.000Mầm non, Tiểu học, THCS Lưu Trọng Lư
16.Nâng cấp các sân đá bóng của xã 500.000Góp cùng Đoàn Thanh niên xã Hạ Trạch
17.Thiện nguyện tại xã Thượng Trạch. 500.000Đóng góp cho Hội Phụ nữ xã Hạ Trạch
18.Xây dựng nhà Đại đoàn kết 1.000.000Góp xây nhà cho anh Lưu Văn To
 Tổng chi (đến 31/12/2019)37.600.000 
19. Hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết5.000.000Hỗ trợ 25 hộ, mỗi hộ 200.000đ
20.Mừng tuổi 2 cụ cao tuổi nhất làng1.000.000cụ Ông, 101 tuổi và cụ Bà, 99 tuổi
21. Tặng bò giống cho phụ nữ nghèo10.000.000Tặng chị Cao Bích Hướng, thôn 5, Hạ Trạch
22. Họ Nguyễn Văn 1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
23. Họ Lê Văn1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
24. Họ Lưu Văn1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
 Tổng chi (đến 31/3/2020)56.600.000 
25.Hỗ trợ in cuốn Lịch sử xã Hạ Trạch 1.000.000Mua 10 cuốn Lịch sử xã Hạ Trạch
26.Cúng lễ Cồn Cui500.000Cúng lễ 
27.Cúng lễ Đình Làng1.000.000Cúng lễ
28.Xóm 10, Thôn 5 xây dựng cồng xóm1.000.000Hỗ trợ xây dựng cổng xóm
29. In thơ tập "Haiku làng Cao Lao Hạ"13.000.000Chi in 300 cuốn
30. Thưởng đạo đức học sinh10.000.000Góp quỹ khuyến đức năm học 2020 -2021
31.Xóm 4, Thôn 3 xây dựng cồng xóm1.000.000Hỗ trợ xây dựng cổng xóm
32.Chi khắc phục lũ lụt năm 20203.000.000Ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt 
33.Viếng anh Lưu Quang Vinh, 1.000.000Cộng tác viên caolaoha.com mất
34.Khánh thành nhà thờ họ Lê Văn500.000Mừng khánh thành nhà thờ
35.Hỗ trợ bệnh nhân nghèo500.000Hỗ trợ 1 bệnh nhân nghèo người làng
34.Nhà văn hóa1.000.000Hỗ trợ bà con làng rẫy nâng cấp nhà văn hóa 
35.Hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết4.000.000Hỗ trợ 19 hộ nghèo ăn Tết Tân Sửu 
36.Mừng tuổi 2 cụ cao tuổi nhất làng1.000.000Mừng tuổi 1 cụ ông và 1 cụ bà Tết Tân Sửu
 Tổng chi (đến 25/3/2021)95.100.000 
3. TỒN QUỸ43.300.000Gửi tại ngân hàng Techcombank
Tác giả : Quỹ caolaoha.com

Bình luận

Bài viết liên quan

Caolaoha.com tặng sách, truyện cho trường Mầm non Hạ Trạch
Đưa đón miễn phí bệnh nhân nghèo xã Hạ Trạch đi khám chữa bệnh
Quỹ caolaoha.com trao tiền khuyến đức
Quỹ caolaoha.com tặng quà cho bà con nghèo
Tặng thưởng khuyến đức cho học sinh Hạ Trạch

Video clip