Thu chi của quỹ caolaoha.com

10:12 - 28/12/2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 24/10/2019 đến 31/12/2019

Thu chi của quỹ caolaoha.com

THU CHI CỦA QUỸ CAOLAOHA.COM

(tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)

 

Các thông tin về quỹ và cân đối thu chi của quỹ trong thời gian trước, vui lòng xem  tại link dưới đây.

https://caolaoha.com/tong-ket-quy-va-sua-doi-mot-so-quy-dinh-cua-quy-caolaohacom.html

 

I. Các khoản thu của Qu

1. Ngày 25 tháng 10 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do anh Lưu Văn Quỳnh, người Cao Lao Hạ hiện nghỉ hưu ở Hải Dương ủng hộ quỹ.

2. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do chị Lê Minh Hạnh, NCS tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam ủng hộ quỹ.

3. Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) do chị  Phạm Thị Hạnh, NCS tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam ủng hộ quỹ.

4. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do chị Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng, Giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh ủng hộ quỹ.

5. Ngày 3 tháng 12 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do NCS Nguyễn Thị Khuyên, Giảng viên trường Học viện Báo chí Tuyên truyền ủng hộ quỹ

6. Ngày 20 tháng 12 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 5.000.000đ (năm triệu đồng) do NCS Nguyễn Văn Tuấn, Giảng viên Học viện An ninh nhân dân ủng hộ quỹ.

7. Ngày 23 tháng 12 năm 2019, quỹ caolaoha.com đã nhân được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do chị Nguyễn Lan Hương ở 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ

8. Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do NCS Nguyễn Tiến Đà, Trường Đại học Thương Mại ủng hộ quỹ

9. Ngày 30 tháng 12, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do bà Nguyễn Thị Tuần ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.

 

II. Các khoản chi của Quỹ

1. Ngày 6/11/2019, Nhằm giúp các cháu học sinh từ bậc Mầm non đến Tiểu học, Trung học cơ sở hiểu biết về kỹ năng sống; giúp các thầy cô giáo, các vị phu huynh có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình giáo dục con em mình, Quỹ caolaoha.com đã mua tặng các trường Mần non Hạ Trạch, Tiểu học Hạ Trạch, Trung học cơ sở Lưu Trọng Lư 24 sách tham khảo liên quan với tổng số tiền là 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Ngày 12/11/2019, Quỹ caolaoha.com đã ủng hộ nâng cấp các sân đá bóng của xã 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) và đã chuyển vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng.

3. Ngày 3 tháng 12 năm 2019, Qũy caolaoha.com đa hỗ trợ 500 ngàn đồng để cùng đồng hành với Hội Phụ nữ xã thực hiện chuyến thiện nguyện về vùng núi xã Thượng Trạch. 

4. Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng nhà Đại đoàn kết của địa phương, Qũy caolaoha.com đã đóng góp 1.000.000đ (một triệu đồng). Số tiền trên quỹ đã chuyển về tài khoản của chị Nguyễn Thi Thanh như chỉ đinh.

 

I. CÁC KHOẢN THU

 

SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊNSỐ TIỀN (đ)ĐỊA CHỈ/NƠI LÀM VIỆC
1.Tồn Quỹ kỳ trước1.700.000 
2.Nguyễn Thị Diệu An50.000.000Người làng Cao Lao Hạ
Tổng thu (đến 28/2/2019)51.700.000 
3.Tôn Kim Long1.000.000 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
4.Lưu Đức Hiếu500.000Boston, Hoa Kỳ
5.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
6.Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
7.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
8.Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
9.Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
Tổng thu (đến 28/6/2019)58.200.000 
10. Nguyễn Thị Tuần 1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
11.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
12. Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
13. Nguyễn Hữu Bằng3.000.000Thanh Tra Chính Phủ
14. Nguyễn Xuân Văn1.000.000Bình Dương
15. Trần Thị Nhâm500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
16. Lê Hồng Vân500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
17. Vương Quang Lượng1.500.000Viện Chiến lược và Chính sách Công thương   
18. Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
19. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
20. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
21. Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
22.Nhóm Cao học viên Cao học 5.500.000Đại học Thương Mại, Hà Nội
 Tổng Thu đến 24/10/201977.200.000 
23.Lưu Văn Quỳnh500.000Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
24. Lê Minh Hạnh500.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam 
25. Phạm Thị Hạnh200.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam
26. Nguyễn Hữu Dũng500.000Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 
27. Nguyễn Thị Khuyên500.000Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền
28.Nguyễn Văn Tuấn 5.000.000Học viện An ninh nhân dân ủng.
29.Nguyễn Lan Hương500.00062 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
30.Nguyễn Tiến Đà2.000.000NCS Trường Đại học Thương Mại
31.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
 Tổng Thu đến 31/12/201987.900.000 
    
2. CÁC KHOẢN CHI
    
SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊN/TỔ CHỨCSỐ TIỀN (đ)MỤC ĐÍCH CHI
1.Cụ bà Lê Thị Xinh500.000Mừng thọ 100 tuổi
2.Họ Lưu Quan1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
3.MTTQ xã Hạ Trạch1.000.000Khuyến khích tấm gương hiếu thảo
Tổng chi (đến 28/2/2019)2.500.000 
4.Cung tiến 6 ghế đá 3.600.000Cung tiến tại sân Đình
5.Họ Nguyễn Xuân1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
6.Cúng Cồn Cui500.000Cúng lễ Cồn cui năm 2019
7.Tặng 2 bộ sách giáo khoa1.000.000Tăng 2 cháu mồ côi Huy và Du 
8.Đội bóng xã Hạ Trạch500.000Thi đấu giải huyện năm 2019
Tổng chi (đến 28/6/2019)9.100.000 
9. Cúng Đình làng1.000.000Dâng lễ cúng ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi
10. Hỗ trợ ngày Thương Binh Liệt sỹ2.500.000Tri ân các gia đình khó khăn, bệnh tật 
11. Tặng 10 bộ sách giáo khoa5.500.000Tặng các cháu khó khăn năm học 2019 - 2020
12.Đóng góp tôn tạo ao Đình5.000.000Góp tôn tạo ao trước Đình làng
13.Bể nước trường TH Hạ Trạch1.000.000Góp xây bể nước cho các cháu học sinh
14. Thưởng đạo đức học sinh10.000.000Góp quỹ khuyến đức năm học 2019 -2020
 Tổng chi (đến 24/10/2019)34.100.000 
15.Tặng sách kỹ năng cho 3 trường ở quê1.500.000Mầm non, Tiểu học, THCS Lưu Trọng Lư
16.Nâng cấp các sân đá bóng của xã 500.000Góp cùng Đoàn Thanh niên xã Hạ Trạch
17.Thiện nguyện tại xã Thượng Trạch. 500.000Đóng góp cho Hội Phụ nữ xã Hạ Trạch
18.Xây dựng nhà Đại đoàn kết 1.000.000Góp xây nhà cho anh Lưu Văn To
 Tổng chi (đến 31/12/2019)37.600.000 
3. TỒN QUỸ50.300.000Gửi tại ngân hàng Techcombank

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Trao quà của quỹ caolaoha.com cho bà con nghèo nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020
Quỹ caolaoha.com tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết
Caolaoha.com tặng sách giáo dục kỹ năng cho các trường quê nhà.
Thu chi của quỹ caolaoha.com
Tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh

Video clip