Thu chi của quỹ caolaoha.com

19:16 - 31/03/2020

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 31/12/2019 đến 31 tháng 3 năm 2020

Thu chi của quỹ caolaoha.com

 

THU CHI CỦA QUỸ CAOLAOHA.COM

(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020)

 

Các thông tin về quỹ và cân đối thu chi của quỹ trong thời gian trước, vui lòng xem  tại link dưới đây.

 

https://caolaoha.com/tong-ket-quy-va-sua-doi-mot-so-quy-dinh-cua-quy-caolaohacom.html

 

I. Các khoản thu của quỹ

1. Ngày 5 tháng 1 năm 2020, Qũy caolaoha.com đã nhận được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do anh Nguyễn Tiến Dũng, Bộ Công Thương ủng hộ quỹ.

2. Ngày 18 tháng 3, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Đức Hải ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.

3. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 2.000.000đ (hai triệu  đồng) do anh Nguyễn Hữu Bằng, Thanh tra Chính Phủ ủng hộ quỹ.

4. Ngày 30 tháng 1, quỹ caolaoha.com nhận được 2.000.000đ (hai triệu đồng) do bà Nguyễn Thị Tuần ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.

5. Ngày 10 tháng 2 năm 2020, quỹ caolaoha.com đã nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Tôn Kim Long ở 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ

6. Ngày 20 tháng 2, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do chị Lê Minh Hiền ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.

7. Ngày 30 tháng 2, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do chị Lê Diệu Minh ở Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.

8. Ngày 10 tháng 3, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 1.000.000đ (một triệu ngàn đồng) do anh Lưu Đức Hiếu, hiện đang sống và làm việc tại Boston, Hoa Kỳ ủng hộ quỹ.

9. Ngày 10 tháng 3, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 1.000.000đ (một triệu ngàn đồng) do chi Nguyễn Thị Đông Phương, hiện đang sống và làm việc tại Boston, Hoa Kỳ ủng hộ quỹ.

10. Ngày 20 tháng 3, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Tuệ Đức ở Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.

 

II. Các khoản chi của Quỹ

 

1. Ngày 6 tháng 1, nhằm chia sẻ bớt những khó khăn trên nhiều mặt đối với các hộ nghèo ở quê nhà trong dịp tết Nguyên đán 2020, quỹ caolaoha.com đã hỗ trợ 5.000.000đ (năm triệu đồng) cho tất cả 25 hộ nghèo ở quê mỗi hộ 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

2. Ngày 6 tháng 1, nhân dịp năm mới 2020, quỹ caolaoha.com kính mừng cụ Lưu Văn Lữ, 101 tuổi và cụ Lê Thị Giơi, 99 tuổi là cụ ông và cụ bà lớn tuổi nhất làng mỗi cụ 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) với lời kính chúc các cụ sống lâu, mạnh khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu.

3. Ngày 5 tháng 3, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với những hoàn cảnh éo le, đói nghèo ở quê, giúp bà con vươn lên, thoát nghèo bền vững. Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quỹ caolaoha.com tặng 01 con bò giống sinh sản, trị giá 10.000.000đ (mười triệu đồng) cho gia đình chị Cao Bích Hướng ở thôn 5 xã Hạ Trạch, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo,

4. Ngày 10 tháng 3, nhân dịp các họ Nguyễn Văn, làng Cao Lao Hạ chuẩn bị xây dựng mới nhà thờ Họ. Quỹ caolaoha.com đã cung tiến 1 triệu đồng (một triệu đồng). Số tiền này đã được anh Nguyễn Xuân Hòa thay mặt quỹ chuyển đến họ Nguyễn Văn.

5. Ngày 10 tháng 3, nhân dịp các họ Lê Văn, làng Cao Lao Hạ xây dựng mới nhà thờ Họ. Quỹ caolaoha.com đã cung tiến 1 triệu đồng (một triệu đồng). Số tiền này đã được anh Nguyễn Xuân Hòa thay mặt quỹ chuyển đến họ Lê Văn,

6. Ngày 20 tháng 3, nhân dịp các họ Lưu Văn, làng Cao Lao Hạ xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trong và ngoài khuôn viên nhà thờ Họ. Quỹ caolaoha.com đã cung tiến 1 triệu đồng (một triệu đồng). Số tiền này đã được anh Nguyễn Xuân Hòa thay mặt quỹ chuyển đến họ Lưu Văn.

 

I. CÁC KHOẢN THU

SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊNSỐ TIỀN (đ)ĐỊA CHỈ/NƠI LÀM VIỆC
1.Tồn Quỹ kỳ trước1.700.000 
2.Nguyễn Thị Diệu An50.000.000Người làng Cao Lao Hạ
Tổng thu (đến 28/2/2019)51.700.000 
3.Tôn Kim Long1.000.000 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
4.Lưu Đức Hiếu500.000Boston, Hoa Kỳ
5.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
6.Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
7.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
8.Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
9.Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
Tổng thu (đến 28/6/2019)58.200.000 
10. Nguyễn Thị Tuần 1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
11.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
12. Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
13. Nguyễn Hữu Bằng3.000.000Thanh Tra Chính Phủ
14. Nguyễn Xuân Văn1.000.000Bình Dương
15. Trần Thị Nhâm500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
16. Lê Hồng Vân500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
17. Vương Quang Lượng1.500.000Viện Chiến lược và Chính sách Công thương   
18. Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
19. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
20. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
21. Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
22.Nhóm Cao học viên Cao học 5.500.000Đại học Thương Mại, Hà Nội
 Tổng Thu đến 24/10/201977.200.000 
23.Lưu Văn Quỳnh500.000Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
24. Lê Minh Hạnh500.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam 
25. Phạm Thị Hạnh200.000NCS Viện Khoa học xã hội Việt Nam
26. Nguyễn Hữu Dũng500.000Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh 
27. Nguyễn Thị Khuyên500.000Trường Học viện Báo chí Tuyên truyền
28.Nguyễn Văn Tuấn 5.000.000Học viện An ninh nhân dân ủng.
29.Nguyễn Lan Hương500.00062 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
30.Nguyễn Tiến Đà2.000.000NCS Trường Đại học Thương Mại
31.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
 Tổng Thu đến 31/12/201987.900.000 
32.Nguyễn Tiến Dũng2.000.000Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
33.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
34. Nguyễn Hữu Bằng2.000.000Thanh Tra Chính Phủ
35. Nguyễn Thị Tuần2.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
36. Tôn Kim Long1.000.00062 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
37.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
38. Lê Diệu Minh1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
39. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
40.Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
40. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
 Tổng Thu đến 31/3/2020100.900.000 
    
II. CÁC KHOẢN CHI
    
SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊN/TỔ CHỨCSỐ TIỀN (đ)MỤC ĐÍCH CHI
1.Cụ bà Lê Thị Xinh500.000Mừng thọ 100 tuổi
2.Họ Lưu Quan1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
3.MTTQ xã Hạ Trạch1.000.000Khuyến khích tấm gương hiếu thảo
Tổng chi (đến 28/2/2019)2.500.000 
4.Cung tiến 6 ghế đá 3.600.000Cung tiến tại sân Đình
5.Họ Nguyễn Xuân1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
6.Cúng Cồn Cui500.000Cúng lễ Cồn cui năm 2019
7.Tặng 2 bộ sách giáo khoa1.000.000Tăng 2 cháu mồ côi Huy và Du 
8.Đội bóng xã Hạ Trạch500.000Thi đấu giải huyện năm 2019
Tổng chi (đến 28/6/2019)9.100.000 
9. Cúng Đình làng1.000.000Dâng lễ cúng ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi
10. Hỗ trợ ngày Thương Binh Liệt sỹ2.500.000Tri ân các gia đình khó khăn, bệnh tật 
11. Tặng 10 bộ sách giáo khoa5.500.000Tặng các cháu khó khăn năm học 2019 - 2020
12.Đóng góp tôn tạo ao Đình5.000.000Góp tôn tạo ao trước Đình làng
13.Bể nước trường TH Hạ Trạch1.000.000Góp xây bể nước cho các cháu học sinh
14. Thưởng đạo đức học sinh10.000.000Góp quỹ khuyến đức năm học 2019 -2020
 Tổng chi (đến 24/10/2019)34.100.000 
15.Tặng sách kỹ năng cho 3 trường ở quê1.500.000Mầm non, Tiểu học, THCS Lưu Trọng Lư
16.Nâng cấp các sân đá bóng của xã 500.000Góp cùng Đoàn Thanh niên xã Hạ Trạch
17.Thiện nguyện tại xã Thượng Trạch. 500.000Đóng góp cho Hội Phụ nữ xã Hạ Trạch
18.Xây dựng nhà Đại đoàn kết 1.000.000Góp xây nhà cho anh Lưu Văn To
 Tổng chi (đến 31/12/2019)37.600.000 
19. Hỗ trợ các hộ nghèo ăn Tết5.000.000Hỗ trợ 25 hộ, mỗi hộ 200.000đ
20.Mừng tuổi 2 cụ cao tuổi nhất làng1.000.000cụ Ông, 101 tuổi và cụ Bà, 99 tuổi
21. Tặng bò giống cho phụ nữ nghèo10.000.000Tặng chị Cao Bích Hướng, thôn 5, Hạ Trạch
22. Họ Nguyễn Văn 1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
23. Họ Lê Văn1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
24. Họ Lưu Văn1.000.000Cung tiến xây dựng nhà thờ Họ
 Tổng chi (đến 31/3/2020)56.600.000 
III. TỒN QUỸ44.300.000Gửi tại ngân hàng Techcombank
Tác giả : Quỹ caolaoha.com

Bình luận

Bài viết liên quan

Tặng sách cho trường Tiểu học Hạ Trạch
Trao tiền hỗ trợ tháng 11 năm 2021 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo
Gặp mặt các cháu học sinh được nhận sự hỗ trợ của quỹ caolaoha.com
Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo
Đưa đón chị Nguyễn Thị Xanh đi khám chữa bệnh

Video clip