07:47 - 30/09/2021

Cây mai dương và tác hại đối với môi trường

Bài viết của anh Nguyễn Chung Quý về những tác hại của cây mai dương và giải pháp hạn chế sự phát triển của cây mai dương

09:49 - 29/07/2019

Điều ước nhỏ

Suy nghĩ của bác Lê Quốc Sơn, cán bộ hưu trí, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội về mong muốn xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

19:00 - 01/02/2016

Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông

Sưu tầm của anh Lê Chiêu Phùng về Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông

09:50 - 19/01/2015

Điều ước đầu năm mới 2015

Ước mong giản dị của anh Nguyễn Chung Quý và của bà con quê hương nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2015

12:01 - 17/01/2015

Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh

Giới thiệu bài nghiên cứu về hiện tượng ngập mặn tại cửa sông Gianh của nhóm tác giả Dương Viết Tình, Nguyễn Trung Thành đăng trên Tạp chí khoa học,...

14:35 - 24/10/2014

Chuyển đổi nuôi thủy sản theo hướng bền vững

Thông tin về mô hình nuôi cá chim vây vàng tại hồ nuôi ở xã Hạ Trạch do tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình thực hiện

22:20 - 18/09/2014

Cần sớm ngăn chặn hiểm họa từ cây mai dương

Tin và ảnh của anh Lưu Văn Lộc về cây mai dương, một loại cây rất nguy hiểm đang tấn công vào quê hương chúng ta cần sớm có các giải pháp loại...

10:09 - 08/01/2014

Mấy điều ước đầu năm

Những ước muốn của bác Lê Quốc Sơn, cán bộ hưu trí, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội đối với quê hương Cao Lao Hạ

Video clip