07:39 - 01/12/2023

Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Lễ rước Tiên Linh Họ tộc Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ sang nhà Từ Đường mới ngày 16/10 Quý Mão 2023.

15:53 - 12/11/2023

Thông báo của họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ thông báo về việc rước Tiên Linh sang nhà Từ Đường mới

06:28 - 01/03/2023

Hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

Video của anh Trương Đệ thực hiện vào dịp Tết Quý Mão năm 2023 về hệ thống nhà thờ họ làng Cao Lao Hạ

06:40 - 27/02/2023

Khánh thành lăng mộ ngài Lê Quang Lữ

Họ Lê Quang, làng Cao Lao Hạ tổ chức lễ khánh thành lăng mộ ngài thủy tổ Lê Quang Lữ

06:29 - 26/02/2023

Khởi công xây dựng lại nhà thờ họ Nguyễn Danh

Họ Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ khởi công xây dựng lại nhà thờ Họ

14:42 - 03/01/2023

Thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh

Thư chúc mừng năm mới và thông báo của trưởng họ tộc Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ

07:44 - 24/12/2022

Thử tìm nguồn gốc dòng họ Nguyễn Phúc ở làng Cao Lao Hạ qua tên đệm

Bài nghiên cứu theo quan điểm cá nhân của anh Nguyễn Văn Hùng, hiện nghỉ hưu ở Hà Nội đăng trên Facebook “Họ Nguyễn Phúc Cao Lao Hạ”  

14:49 - 24/11/2022

Giấy mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Văn

Thư của Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Văn làng Cao Lao Hạ mời toàn thể con cháu nội, ngoại, dâu, rể về dự lễ khánh thành nhà thờ Họ

Video clip