08:06 - 08/05/2024

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Phát biểu của lãnh đạo xã Hạ Trạch, đại diện các dòng họ và đại diện con cháu nội ngoại tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc, làng Cao...

10:59 - 07/05/2024

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Diễn văn của ông Trưởng họ Nguyễn Phúc Hòa đọc tại buổi lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc làng Cao Lao Hạ

07:51 - 11/04/2024

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc

Thư của bác Trưởng họ họ tộc Nguyễn Phúc mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

10:48 - 07/02/2024

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Danh Lợi trình bày      

10:39 - 07/02/2024

Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ của bác trưởng họ Nguyễn Danh Thường

06:39 - 29/01/2024

Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh

Thư của bác trưởng họ Nguyễn Danh Thường mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ  

07:39 - 01/12/2023

Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Lễ rước Tiên Linh Họ tộc Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ sang nhà Từ Đường mới ngày 16/10 Quý Mão 2023.

15:53 - 12/11/2023

Thông báo của họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ thông báo về việc rước Tiên Linh sang nhà Từ Đường mới

Video clip