07:49 - 01/09/2021

Dãy nhà thờ Họ làng Cao Lao Hạ

Video dãy nhà thờ Họ của làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Thắng quay từ Flycam

07:45 - 06/05/2021

Danh sách họ Lưu Quan ở Hà Nội

Cập nhật danh sách bà con họ Lưu Quan ở Hà Nội và vùng lân cận đến ngày 18 tháng 4 năm 2021

08:37 - 19/04/2021

Họ Lưu Quan ở Hà Nội gặp mặt đầu năm Tân Sửu

Tin về bà con họ Lưu Quan ở Hà Nội và vùng lân cận gặp mặt đầu năm Tân Sửu

08:15 - 17/03/2021

Mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu

Thông báo mời gặp mặt đầu xuân Tân Sửu, 2021 của Hội Đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

08:24 - 15/03/2021

Họ Lê Chiêu ở Đồng Hới gặp mặt đầu xuân

Họ Lê Chiêu ở Tp. Đồng Hới gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021

18:50 - 04/02/2021

Cảm nghĩ tình thâm

Tấm lòng của anh chị Quang Nga đối với họ tộc qua cảm nghĩ của anh Đặng Văn Quang trưởng họ Đặng làng Cao Lao Hạ

08:33 - 21/12/2020

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn của họ Lê Văn làng Cao Lao Hạ

Video clip