09:47 - 04/08/2020

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch

Thông báo về việc tổ chức Lễ cúng Thành Hoàng làng năm 2020

16:49 - 30/07/2020

Lời cảm ơn của Ban chấp hành Đoàn xã Hạ Trạch

Lời cảm ơn của Ban chấp hành Đoàn xã Hạ Trạch đối với các tập thể và cá nhân ửng hộ đôi bóng đá nam của xã tham gia giải bóng đá huyện Bố...

15:52 - 23/07/2020

Thông báo tin buồn

Thông báo của họ Đặng làng Cao Lao Hạ tới con cháu họ Đặng trên mọi miền của Tổ quốc và ở nước ngoài

08:30 - 16/07/2020

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng TNXP

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý về lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng TNXP tại xã Hạ Trạch

17:27 - 14/07/2020

Tin buồn

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

08:05 - 04/06/2020

Một số hoạt động của quê hương

Một số tin tức quê nhà trong những ngày gần đây

08:15 - 25/05/2020

Thả cá tự nhiên xuống Vực Sanh

Tin về hoạt động thả cá xuống Vực Sanh của anh Nguyễn Quốc Tuấn và đồng đội

09:39 - 07/05/2020

Thông báo tin buồn

Ban Biên tập trang tin cùng gia đình ông Lưu Quang Vinh vô cùng thương tiếc báo tin 

Video clip