08:20 - 17/07/2023

Nguyễn Thị Minh Ánh đạt giải nhất cấp tỉnh môn sinh học

Cháu Nguyễn Thị Minh Ánh, học sinh Trường THCS Lưu Trọng Lư, đạt giải Nhất cấp tỉnh môn Sinh học được Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tặng...

07:33 - 20/12/2022

Cảm nhận từ một cuộc thi

Những suy cảm của anh Đặng Văn Quang về cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường Trung học Cở sở Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

06:41 - 11/06/2022

Hạ Trạch quê hương em

Bài viết của em Nguyễn Thị Khánh Linh, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động,...

06:36 - 10/06/2022

Cánh đồng lúa quê em

Bài viết của em Lê Yến Vy, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

15:29 - 09/06/2022

Làng quê em

Bài viết của em Lưu Thục Nhi, lớp 6, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

07:35 - 08/06/2022

Hạ Trạch của em

Bài viết của em Lưu Thùy Vân, lớp 8, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

08:14 - 05/06/2022

Quê hương em

Bài viết của em Đinh Lưu Phương Khánh, lớp 8, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động,...

08:32 - 01/06/2022

Những mảnh ghép kỉ niệm: Quê hương

Bài viết của em Nguyễn Thị Phương Uyên, lớp 9, đạt giải khuyến khích cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát...

Video clip