Ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Năm

09:25 - 12/04/2020

Giới thiệu những hình ảnh ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Năm ở Thôn 5 do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

Ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Năm

Lời Ban biên tập: Những ngôi nhà cổ có niên đại hàng trăm năm với kiến trúc cổ điển đã trở thành những giá trị di sản cần được bảo tồn. Rất thú vị là ở làng Cao Lao Hạ, tưởng như các ngôi nhà cổ đã bị tàn phá bởi chiến tranh hay hư hỏng theo thời gian, thế nhưng vẫn còn đó một số ngôi nhà dạng cổ tồn tại cho đến bây giờ. Việc xác định những ngôi nhà đó có phải là nhà cổ hay không cần phải có sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn

Caolaoha.com đã giới thiệu một trong ngôi nhà đó là nhà mệ Nguyễn Thị Mỹ (mệ Khảng), ở thôn 5ngôi nhà hiện và đang được con cháu trân trọng bảo tồn. (xem tại đây https://caolaoha.com/ngoi-nha-co-cua-me-khang.html)

Tiếp đó đã giới thiệu ngôi nhà có các kiến trúc xưa gần như còn nguyên vẹn của gia đình bác Lưu Văn Lãm ở Thôn 5, làng Cao Lao Hạ (xem tại đây https://caolaoha.com/ngoi-nha-co-cua-bac-luu-van-lam.html)

Xin tiếp tục giới thiệu ngôi nhà cổ của bà Lê Thị Năm ở Thôn 5, làng Cao Lao Hạ.

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Phong tục đón Tết ở làng Cao Lao Hạ
Cần tôn tạo phục dựng lại chùa làng ta!
Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ
Ngôn ngữ Cao Lao Hạ
Ngôi nhà kiến trúc cổ của mệ Lê Thị Giởi

Video clip