09:17 - 14/05/2022

Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường

Đơn kiến nghị của Đại tá quân đội nghỉ hưu Nguyễn Xuân Trường về việc giải quyết việc thay đổi hiên trạng địa giới hành chính của xã Hạ...

13:58 - 04/05/2022

Phát triển du lịch làng Cao Lao Hạ

Bài phân tích rất có giá trị của anh Nguyễn Chung Quý về tiềm năng vầ định hướng phát triển du lịch của làng Cao Lao Hạ

17:05 - 10/03/2022

Rác và thu gom rác hiện tại

Bài viết của anh Nguyễn Chung Quý về vấn đề rác thải và thu gom rác thải hiện nay trên địa bàn xã Hạ Trạch

06:59 - 02/01/2022

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản

Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội của quê hương Hạ Trạch năm 2021

16:58 - 29/10/2021

Vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở Hạ Trạch

Bài viết của anh Nguyễn Chung quý về bức tranh thu gom và xử lý rác thải hiện nay ở Hạ Trạch

08:21 - 20/10/2021

Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020

Danh sách hộ nghèo và cận nghèo năm 2020 của làng Cao Lao Hạ do UBND huyện Bố Trạch phê chuẩn

07:37 - 24/09/2021

Phát triển kinh tế gắn với xây dựng Đảng

Bài viết "Đảng bộ xã Hạ Trạch tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với công tác xây dựng Đảng" của anh Lê Chiêu Phùng đăng trên tạp chí...

08:30 - 19/05/2021

Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống cấp nước hiện nay ở xã Hạ Trạch của anh Nguyễn Chung Quý

Video clip