09:41 - 24/06/2019

Về lại ngày xưa

Ký ức về quê hương, về tuổi thơ qua những câu thơ mượt mà của anh Lưu Thành Định

20:36 - 09/06/2019

Nơi ấy quê mình

Những câu thơ viết về quê hương Cao Lao Hạ thân yêu của anh Lưu Thành Định

19:45 - 07/06/2019

Quê hương đổi mới

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Thị Phiến đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

20:56 - 05/06/2019

Không làm ô nhiễm môi trường

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Nguyễn Đăng Kế đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

18:36 - 04/06/2019

Cha tôi

Những vần thơ xúc động viết về người Cha kính yêu của anh Lưu Minh Hải

19:40 - 03/06/2019

Quê hương

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lê Văn Viên đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018  

20:06 - 23/05/2019

Bức tranh quê trong mưa

Cảm xúc của anh Lưu Bá Minh về làng quê Cao Lao Hạ trong cơn mưa ngày nào

06:30 - 20/05/2019

Tìm lại bến quê

Nỗi niềm “day dứt trong ta bến quê đời” của anh Đặng Văn Quang đối với quê hương Hạ Trạch

Video clip