20:18 - 26/05/2024

Niềm vui sát nhập xã

Thơ của bác Lưu Quý Đức nhân việc sát nhập 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch

20:48 - 13/05/2024

Tâm tình làng Hạ

Những câu thơ mộc mạc về quê hương của anh Nguyễn Hoàng

17:03 - 23/04/2024

Làng tôi

Những vần thơ mới sáng tác gần đây của anh Đặng Văn Quang

17:06 - 25/03/2024

Con đường tôi nhớ

Thơ của anh Trần Văn Ninh, người xóm 6, hiện sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh

07:59 - 20/03/2024

Cao Lao

Thơ của bác Lê Văn Viên nhân sự kiện chuẩn bị sát nhập 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch

07:49 - 13/03/2024

Đường về

Thơ của Thầy giáo Lưu Trọng Thùy do bác Lê Chiêu Cường sưu tầm và giới thiệu

17:53 - 06/03/2024

Sông núi quê mình

Chiều dài lịch sử quê hương được khắc họa qua những vần thơ mộc mạc mà rât trữ tình của anh Lê Quang Quý  

15:44 - 20/01/2024

Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Cảm xúc của anh Lê Hoàng Vĩnh khi được đi trên đoạn đường Quan vừa hoàn thành từ ngã ba đến quá nhà mệ Nhường.

Video clip