Thu chi của quỹ caolaoha.com

11:01 - 23/10/2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 29/06/2019 đến 24/10/2019

Thu chi của quỹ caolaoha.com

Các thông tin về quỹ và cân đối thu chi của quỹ trong thời gian trước, vui lòng xem  tại link dưới đây.

https://caolaoha.com/tong-ket-quy-va-sua-doi-mot-so-quy-dinh-cua-quy-caolaohacom.html

Các khoản thu của Qu

 1. Ngày 30 tháng 6, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do bác Nguyễn Thị Tuần ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.
 2. Ngày 2 tháng 7, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do chị Lê Minh Hiền ở Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.
 3. Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 3.000.000đ (ba triệu đồng) do anh Nguyễn Hữu Bằng, công tác tại Thanh Tra Chính Phủ ủng hộ quỹ.
 4. Ngày 20 tháng 8 năm 2019, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Đức Hiếu, hiện đang sống và làm việc tại Boston, Hoa Kỳ ủng hộ quỹ.
 5. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Nguyễn Xuân Văn, hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương ủng hộ quỹ để hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục của quê hương.
 6. Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do chị Trần Thị Nhâm, cao học viên trường Đại học Ngoại thương ủng hộ quỹ.
 7. Ngày 29 tháng 8 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) do chị Lê Hồng Vân, cao học viên trường Đại học Ngoại thương ủng hộ quỹ.
 8. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Qũy caolaoha.com đã nhận được 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng) do anh Vương Quang Lượng, Nghiên cứu sinh tại Viện Chiến lược và Chính sách Công thương ủng hộ quỹ.
 9. Ngày 25 tháng 9, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Đức Hải ở 15/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội ủng hộ quỹ.
 10. Ngày 30 tháng 9, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do anh Lưu Tuệ Đức, người làng Cao Lao Hạ ủng hộ quỹ.
 11. Ngày 5 tháng 10, Quỹ caolaoha.com đã nhận được 1.000.000đ (một triệu ngàn đồng) do chi Nguyễn Thị Đông Phương, hiện đang sống và làm việc tại Boston, Hoa Kỳ ủng hộ quỹ.
 12. Ngày 10 tháng 10, quỹ caolaoha.com nhân được 1.000.000đ (một triệu đồng) do chị Lê Diệu Minh, người làng Cao Lao Hạ ủng hộ quỹ.
 13. Ngày 12 tháng 10, Qũy caolaoha.com đã nhận được 5.500.000đ (năm triệu năm trăm ngàn đồng) do các cao học viên trường Đại học Thương Mại ủng hộ quỹ.

 Các khoản chi của Quỹ

 1. Nhân dịp lễ cúng Thành Hoàng làng ngày  18 tháng 7 năm 2019 (tức 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi), quỹ caolaoha.com đã kính cúng 1.000.000đ (một triệu đồng) bao gồm tiền mặt dâng lễ và một mâm xôi lễ. Số tiền và mâm lễ trên sẽ do anh Nguyễn Danh Lợi, Chủ tịch Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội thay mặt quỹ kính dâng Thành Hoàng làng.
 2. Nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7, quỹ caolaoha.com đã gửi tới những gia đình Liệt sỹ, Thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê nhà 2,5 triệu đồng (hai triệu năm trăm ngàn đồng) tỏ lòng tri ân tới những anh hùng Liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các Thương bệnh binh đã hy sinh cuộc đời, cống hiến những người chồng, người con, cống hiến tuổi xuân cho Tổ Quốc.

(xem tại đây https://caolaoha.com/tri-an-nhan-ngay-thuong-binh-liet-sy-27-thang-7.html)

 1. Ngày 5/8/2019, quỹ caolaoha.com đã chuyển về quê 5.500.000đ (năm triệu năm trăm ngàn đồng) để mua 10 bộ sách tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp năm học mới 2019 - 2020.

(xem tại đây https://caolaoha.com/quy-caolaohacom-tang-sach-giao-khoa-cho-hoc-sinh-ngheo-nien-khoa-2019-2020.html)

 1. Hưởng ứng chương trình tôn tạo ao Đình, ngày 20 tháng 8 năm 2019, quỹ caolaoha.com đã chuyển về xã 5.000.000đ (năm triệu đồng). Số tiền trên đã được anh Nguyễn Chung Quý thay mặt quỹ trao cho chị Nguyễn Thị Thanh, thủ quỹ của dự án

(xem tại đây https://caolaoha.com/thu-keu-goi-dong-gop-xay-dung-ao-dinh.html)

 1. Hưởng ứng thư của trường Tiều học Hạ Trạch về việc đóng góp kinh phí cho xây dựng bể nước cho các cháu học sinh. Quỹ caolaoha.com đã đóng góp 1.000.000đ (một triệu đồng). Số tiền trên đã chuyển về trường.
 2. Tài trợ cho sự nghiệp giáo dục quê hương 10.000.000đ (mười triệu đồng) để làm phần thưởng cho những những tấm gương học sinh xuất sắc về mặt đạo đức, có đóng góp và lan tỏa các lời nói và hành vi tốt đẹp của mình cho các hoạt động cộng đồng. Số tiền trên đã chuyển về Quỹ khuyến học của xã

(Xem tại đây https://caolaoha.com/tieu-chi-danh-gia-dao-duc-hoc-sinh.html)

 

SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊNSỐ TIỀN (đ)ĐỊA CHỈ/NƠI LÀM VIỆC
1.Tồn Quỹ kỳ trước1.700.000 
2.Nguyễn Thị Diệu An50.000.000Người làng Cao Lao Hạ
Tổng thu (đến 28/2/2019)51.700.000 
3.Tôn Kim Long1.000.000 62 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội 
4.Lưu Đức Hiếu500.000Boston, Hoa Kỳ
5.Nguyễn Thị Tuần1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
6.Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
7.Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
8.Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
9.Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
Tổng thu (đến 28/6/2019)58.200.000 
10. Nguyễn Thị Tuần 1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
11.Lê Minh Hiền1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
12. Lưu Đức Hiếu1.000.000Boston , Hoa Kỳ
13. Nguyễn Hữu Bằng3.000.000Thanh Tra Chính Phủ
14. Nguyễn Xuân Văn1.000.000Bình Dương
15. Trần Thị Nhâm500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
16. Lê Hồng Vân500.000Đại học Ngoại Thương, Hà Nội
17. Vương Quang Lượng1.500.000Viện Chiến lược và Chính sách Công thương   
18. Lưu Đức Hải1.000.00015/88, tổ 10, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội 
19. Lưu Tuệ Đức1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
20. Nguyễn Thị Đông Phương1.000.000Boston , Hoa Kỳ
21. Lê Diệu Minh1.000.000Người làng Cao Lao Hạ
22.Nhóm Cao học viên Cao học 5.500.000Đại học Thương Mại, Hà Nội
 Tổng Thu đến 24/10/201977.200.000 
    
2. CÁC KHOẢN CHI
    
SỐ THỨ TỰHỌ VÀ TÊN/TỔ CHỨCSỐ TIỀN (đ)MỤC ĐÍCH CHI
1.Cụ bà Lê Thị Xinh500.000Mừng thọ 100 tuổi
2.Họ Lưu Quan1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
3.MTTQ xã Hạ Trạch1.000.000Khuyến khích tấm gương hiếu thảo
Tổng chi (đến 28/2/2019)2.500.000 
4.Cung tiến 6 ghế đá 3.600.000Cung tiến tại sân Đình
5.Họ Nguyễn Xuân1.000.000Cung tiến nâng cấp nhà thờ Họ
6.Cúng Cồn Cui500.000Cúng lễ Cồn cui năm 2019
7.Tặng 2 bộ sách giáo khoa1.000.000Tăng 2 cháu mồ côi Huy và Du 
8.Đội bóng xã Hạ Trạch500.000Thi đấu giải huyện năm 2019
Tổng chi (đến 28/6/2019)9.100.000 
9. Cúng Đình làng1.000.000Dâng lễ cúng ngày 16 tháng 6 năm Kỷ Hợi
10. Hỗ trợ ngày Thương Binh Liệt sỹ2.500.000Tri ân các gia đình khó khăn, bệnh tật 
11. Tặng 10 bộ sách giáo khoa5.500.000Tặng các cháu khó khăn năm học 2019 - 2020
12.Tôn tạo ao Đình5.000.000Góp tôn tạo ao trước Đình làng
13.Xây bể nước trường TH Hạ Trạch1.000.000Góp xây bể nước cho các cháu học sinh
14. Thưởng đạo đức học sinh10.000.000Góp quỹ khuyến đức năm học 2019 -2020
 Tổng chi (đến 24/10/2019)34.100.000 
    
3. TỒN QUỸ43.100.000Gửi tại ngân hàng Techcombank

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Thu chi của quỹ caolaoha.com
Quỹ caolaoha.com tặng bò giống cho gia đình chị Cao Bích Hường
Quỹ caolaoha.com tặng bò giống cho phụ nữ nghèo
Trao quà của quỹ caolaoha.com cho bà con nghèo nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020
Quỹ caolaoha.com tặng quà cho các hộ nghèo nhân dịp Tết

Video clip