19:19 - 30/11/2019

Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Việt Đức

Bài đăng trên  trang https://tuoitre.hcmute.edu.vn/ về lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Việt Đức do PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, người làng Cao Lao Hạ làm...

15:26 - 26/11/2019

Hò nhân ngãi ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết về hò nhân ngãi xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

14:41 - 24/11/2019

Xã Hạ Trạch đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang

Video ghi lại toàn cảnh lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang của xã Hạ Trạch

18:28 - 05/11/2019

Nhà ở làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về nhà ở xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

17:35 - 28/10/2019

Sinh hoạt hàng ngày của người dân làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về sinh hoạt hàng ngày của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

19:04 - 27/09/2019

Giao tiếp ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội

Bài viết về quan hệ giao tiếp, ứng xử trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn  

11:25 - 13/09/2019

Phong tục kiêng cữ, mê tín

Bài viết về phong tục kiêng cữ, mê tín trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

14:08 - 06/09/2019

Hạ Trạch sau 20 năm nhận danh hiệu Anh hùng

Bài phát thanh trên hệ thông truyền thanh của xã nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2019 do anh Nguyễn Chung Quý viết và đọc

Video clip