06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

20:02 - 22/08/2022

Cháu Lưu Thanh Nhã đạt 7,5 điểm IELTS

Giới thiệu bài đăng trên American Study về thành tích của cháu Lưu Thanh Nhã, con gái anh Lưu Hữu Thông chinh phục thành công mức điểm 7.5 IELTS khi mới 14...

09:17 - 14/05/2022

Đơn kiến nghị của anh Nguyễn Xuân Trường

Đơn kiến nghị của Đại tá quân đội nghỉ hưu Nguyễn Xuân Trường về việc giải quyết việc thay đổi hiên trạng địa giới hành chính của xã Hạ...

13:58 - 04/05/2022

Phát triển du lịch làng Cao Lao Hạ

Bài phân tích rất có giá trị của anh Nguyễn Chung Quý về tiềm năng vầ định hướng phát triển du lịch của làng Cao Lao Hạ

17:05 - 10/03/2022

Rác và thu gom rác hiện tại

Bài viết của anh Nguyễn Chung Quý về vấn đề rác thải và thu gom rác thải hiện nay trên địa bàn xã Hạ Trạch

06:59 - 02/01/2022

Hạ Trạch năm 2021 qua một số chỉ tiêu cơ bản

Một số chỉ tiêu cơ bản về kinh tế, xã hội của quê hương Hạ Trạch năm 2021

07:33 - 11/11/2021

Cháu Lê Linh Nhi tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Lê Linh Nhi, Lớp 3B, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

07:01 - 10/11/2021

Cháu Trần Minh Trang tham dự English Festival Contest

Giới thiệu cháu Trần Minh Trang, Lớp 2A, Trường Tiểu học Hạ Trạch tham dự English Festival Contest

Video clip