06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

16:15 - 14/06/2021

Thơ ca, hò hát dân gian

Bài viết về những sưu tầm thơ ca, hò hát dân gian của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

15:45 - 24/05/2021

Hò ru con

Bài viết về những câu hò ru con của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

08:30 - 19/05/2021

Hệ thống nước sinh hoạt xã tại Hạ Trạch

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện hệ thống cấp nước hiện nay ở xã Hạ Trạch của anh Nguyễn Chung Quý

09:28 - 17/05/2021

Cần cải tạo hệ thống cấp nước ngọt cho nhân dân Hạ Trạch

Bài viết của anh Lê Chiêu Chung trên Facebook cá nhân về tình trạng cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Hạ Trạch hiện nay.

07:50 - 15/05/2021

Những chuyện giai thoại

Bài viết về những câu chuyện giai thoại của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

07:39 - 20/04/2021

Phát triển kinh tế xã Hạ Trạch

Bài viết và ảnh của anh Lê Chiêu Phùng

08:08 - 12/04/2021

Quê hương đổi mới

Giới thiệu các cổng chào của các xóm ở Thôn 3 xã Hạ Trạch do anh Nguyễn Văn Bé thực hiện

Video clip