08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

08:29 - 03/10/2023

Này hoa bỉ ngạn

Chùm thơ haiku mới sáng tác của anh Lưu Minh Hải đăng trên facebook cá nhân của anh

08:00 - 22/08/2023

Cảm xúc mùa vu lan: Nhớ mẹ ngày xưa...

Bài viêt của tác giả Đức Sơn Thái Trọng về những vần thơ haiku nhớ mẹ của PGS.NGUT Lưu Đức Trung đăng trên tạp chí Giác Ngộ nhân mùa Vu lan.

07:17 - 16/07/2023

Về lại ngõ xưa

Giới thiệu chùm thơ haiku của anh Lưu Đức Hải đăng rải rác trên facebook cá nhân

05:56 - 18/05/2023

Giữa đám cỏ hoang

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung

06:33 - 02/04/2023

Sự thay đổi của một số nhà thờ họ sau 10 năm

Sự thay đổi của một số nhà thờ họ sau 10 năm từ 2013 đến 2023 qua chùm ảnh so sánh của anh Nguyễn Chung Quý

06:43 - 02/03/2023

Tuyết rơi đầu mùa

Chùm thơ haiku mới sáng tác của các anh Lưu Đức Hải và Lưu Minh Hải đăng trên các facebook cá nhân

Video clip