08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

16:06 - 14/05/2020

Thơ vui

Một số vần thơ vui về chim của con em làng Cao Lao Hạ

13:02 - 29/04/2020

Rời quê nhà

Giới thiệu một số bài thơ trong tập thơ Haiku “Hoa bốn mùa” của NGUT.PGS Lưu Đức Trung nhân ngày giỗ của Ông (7 tháng 4 Âm lịch)

14:33 - 25/04/2020

Chuyện về eng Nguyễn Hữu Định, tức "ĐỰC ĐỊNH"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Hữu Định với từ “Đực” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

14:26 - 22/04/2020

Hạ Trạch những ngày cuối tháng 2 năm 2020

Một số hình ảnh sinh hoạt tại Hạ Trạch trước ngày giãn cách xã hội phòng dịch cúm Covid – 19 do anh Lưu Thái Hà thực hiện

09:11 - 20/04/2020

Sông Gianh thương nhớ

Giới thiệu bộ phim tài liệu về sông Gianh quê hương chiếu trên đài truyền hình VTV

11:16 - 19/04/2020

Mưa tan

Chùm thơ haiku của anh Lưu Đức Hải đăng trên trang haikuviet.com ngày 16 tháng 4 năm 2020

Video clip