08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

20:18 - 26/05/2024

Niềm vui sát nhập xã

Thơ của bác Lưu Quý Đức nhân việc sát nhập 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch

20:48 - 13/05/2024

Tâm tình làng Hạ

Những câu thơ mộc mạc về quê hương của anh Nguyễn Hoàng

08:19 - 09/05/2024

Thương cha nhớ chú

Cảm xúc của anh Đặng Văn Quang về bác Lê Quốc Sơn, một người con nặng tình với gia đình, quê hương

17:03 - 23/04/2024

Làng tôi

Những vần thơ mới sáng tác gần đây của anh Đặng Văn Quang

07:45 - 04/04/2024

Ở quê gã…

Bài viết trên facebook cá nhân của bác Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư trong dịp cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa về giao lưu với học sinh...

17:06 - 25/03/2024

Con đường tôi nhớ

Thơ của anh Trần Văn Ninh, người xóm 6, hiện sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh

Video clip