08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

06:36 - 06/05/2023

Nghi lễ cúng Cồn Cui quê tôi

Bài viết của TS. Nguyễn Danh Trung, người làng Cao Lao Hạ đăng trên facebook cá nhân  

05:52 - 03/05/2023

Làng Hạ thời để nhớ

Quê hương một thời qua những vần thơ của anh Lê Hoàng Vĩnh hiện đang sống và làm việc tại Hàn Quốc

06:32 - 20/04/2023

Tình thầy trò

Thơ của GS.TSKH Phan Đình Châu, người Cao Lao Hạ, tặng thầy Lê Công Tánh, hiệu trưởng đầu tiên trường cấp 3 Bố Trạch

09:27 - 18/04/2023

Thi gan

Tâm sự của anh Nguyễn Hữu Đức về dự án nâng cấp đường Quan, làng Cao Lao Hạ

06:49 - 22/02/2023

Mai vàng lỗi tết

Tự sự của anh Lê Văn Dục về mẹ của mình đa già và bị lẫn không còn nhận ra con cháu nữa.

06:58 - 20/02/2023

Món quà cuối cùng của cậu

Kỷ niệm của cháu gái Lưu Ngọc Lan với PGS.NGUT Lưu Đức Trung, một trong những người đầu tiên đưa thơ Haiku vào Việt Nam qua lời giới thiệu của anh...

Video clip