08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

17:11 - 07/11/2023

Tản mạn về chuyện cây rơm

Nhớ về những cây rơm thời chưa thật xa nay đang dần lùi vào dĩ vãng của anh Nguyễn Chung Quý.  

16:15 - 19/08/2023

Ký ức Vực Sanh

Bút ký của anh Lê Chiêu Phùng viết về công trình Vực Sanh và tấm lòng của Trung tướng Lê Văn Tri đối với quê nhà.

06:36 - 06/05/2023

Nghi lễ cúng Cồn Cui quê tôi

Bài viết của TS. Nguyễn Danh Trung, người làng Cao Lao Hạ đăng trên facebook cá nhân  

06:58 - 20/02/2023

Món quà cuối cùng của cậu

Kỷ niệm của cháu gái Lưu Ngọc Lan với PGS.NGUT Lưu Đức Trung, một trong những người đầu tiên đưa thơ Haiku vào Việt Nam qua lời giới thiệu của anh...

15:24 - 26/12/2022

Chuyến về quê ngày ấy

Tùy bút của anh Lưu Văn Quỳnh

07:33 - 20/12/2022

Cảm nhận từ một cuộc thi

Những suy cảm của anh Đặng Văn Quang về cuộc thi “Viết về làng quê của em” do trường Trung học Cở sở Lưu Trọng Lư phát động, trang tin...

Video clip