08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

07:45 - 04/04/2024

Ở quê gã…

Bài viết trên facebook cá nhân của bác Lưu Trọng Văn, con trai nhà thơ Lưu Trọng Lư trong dịp cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa về giao lưu với học sinh...

16:37 - 08/02/2024

Đâu rồi khói tết ngày xưa

Tản văn nhân tết Giáp Thìn năm 2024 của anh Lưu Minh Hải, hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản

08:10 - 21/01/2024

Nhẩn nha ngồi nhớ tết xưa

Tản văn của anh Lưu Minh Hải, hiện đang sống và làm việc tại Nhật Bản

17:11 - 07/11/2023

Tản mạn về chuyện cây rơm

Nhớ về những cây rơm thời chưa thật xa nay đang dần lùi vào dĩ vãng của anh Nguyễn Chung Quý.  

16:15 - 19/08/2023

Ký ức Vực Sanh

Bút ký của anh Lê Chiêu Phùng viết về công trình Vực Sanh và tấm lòng của Trung tướng Lê Văn Tri đối với quê nhà.

06:36 - 06/05/2023

Nghi lễ cúng Cồn Cui quê tôi

Bài viết của TS. Nguyễn Danh Trung, người làng Cao Lao Hạ đăng trên facebook cá nhân  

Video clip