Giới thiệu trang WEB làng Cao Lao Hạ

20:20 - 24/10/2010

Phát biểu của ông Lưu Đức Hồng, chủ tịch Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội tại buổi khai trương trang WEB caolaoha.com ngày 24 tháng 10 năm 2010

 

 

1. Tên trang WEB

 

Cao Lao Hạ là địa danh nổi tiếng, có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời. Từ khi lập làng đến nay, mảnh đất địa linh Cao Lao Hạ đã sản sinh ra rất nhiều nhân kiệt cả văn lẫn võ, đóng góp đáng kể vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; những nhân kiệt đó đã trở thành những tấm gương, cần được tôn vinh cho các thế hệ con cháu noi theo.

 

Với bề dày lịch sử gần 500 năm, con em Cao Lao Hạ qua các thế hệ đã có rất nhiều sáng tác trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học… Các công trình đó cùng với các tác phẩm của các nhà nghiên cứu trong nước về làng quê, con người Cao Lao Hạ thực sự đã trở thành tài sản vô giá của làng Cao Lao. Tuy nhiên, hiện tại các tác phẩm đó còn rải rác, do vậy việc thu thập, bảo tồn, lưu giữ các tài sản trên đồng thời tiếp tục giới thiệu, quảng bá chúng ra bên ngoài là nguyên vọng của mọi con em Cao Lao Hạ.

 

Mặt khác, hiện nay con em Cao Lao Hạ đã có mặt nhiều nơi, cả trong nước lẫn ngoài nước. Dù bất kỳ nơi đâu, họ cũng đều cùng một lòng hướng về quê hương, mong muốn được gặp gỡ nhau và khao khát muốn được biết các thông tin liên quan đến làng quê của mình. Việc có một địa chỉ cung cấp thông tin, tạo cơ hội cho mọi người Cao Lao Hạ gặp gỡ nhau, giúp đỡ lẫn nhau thực sự đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu.

 

Quảng Bình đã có một số làng có trang WEB riêng như Lệ Sơn, Quy Hậu, Nhân Trạch, Lý Hòa. Mặc dù chỉ mới đưa vào hoạt động trong một thời gian chưa lâu, nhưng các trang WEB trên đã có những hoạt động đầy  ý nghĩa, góp phần to lớn đối với sự phát triển của cộng đồng các địa phương.

 

Để góp phần giải quyết tất cả các nguyện vọng trên của con em Cao Lao Hạ, việc xây dựng riêng cho làng  một trang thông tin điện tử riêng (trang WEB) là vô cùng cần thiết. Trang Web làng Cao Lao Hạ ra đời sẽ cùng các trang WEB của các làng Bạn, góp phần làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của tỉnh Quảng Bình.

 

Vấn đề đầu tiên là phải xác định tên của trang WEB. Có 2 tên có thể lựa chọn là: (1) Xã Hạ Trạch; (2) Cao Lao Hạ.

 

– Xã Hạ Trạch: Là tên xã hiện nay của Làng, nếu lấy làm tên trang WEB có ưu điểm là phù hợp và tiện lợi trong các giao dịch hành chính cũng như công tác quản lý Nhà nước.

– Cao Lao Hạ: Là tên cũ của Làng, tuy không có các ưu điểm trên, nhưng lại có nhiều ưu điểm khác, vượt trội hơn, đó là: Cao Lao Hạ từ lâu đã trở thành thương hiệu vô giá, nổi tiếng ở Quảng Bình về nhiều mặt, đặc biệt là về khoa bảng; chọn tên Cao Lao Hạ là kế thừa tiếp tục các truyền thống lâu đời của cha ông qua mấy trăm năm từ khi lập làng đến nay; chọn tên Cao Lao Hạ là phù hợp với nguyên vọng và tâm tư của của tất cả các thế hệ con cháu ở khắp mọi nơi không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo và nhờ đó, đảm bảo được sự đồng thuận của cả cộng đồng làng.

 

Xuất phát từ các ưu điểm trên; đối chiếu với các mục đích của trang WEB, sau khi tham khảo ý kiến nhiều con em của làng chúng tôi đã lựa chọn tên trang WEB là CAOLAOHA.COM.

 

Trang WEB là một trang phi lợi nhuận, bước đầu do một số con cháu của quê hương sáng lập nên, nó sẽ được tiếp tục phát triển với sự đóng góp của toàn con cháu và sẽ là tài sản chung của cả làng Cao Lao Hạ. Mọi người con Cao Lao dù ở làng hay đã xa quê, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, đều phải có trách nhiệm bảo vệ,  xây dựng và vun đắp cho trang WEB ngày càng tốt hơn.

 

2. Mục đích, yêu cầu của trang CAOLAOHA.COM

 

  2.1. Mục đích của trang WEB

 

– Địa chỉ thu thập, bảo tồn, lưu giữ các giá trị trí tuệ, văn hóa của làng Cao Lao Hạ từ thời lập làng đến nay; kênh thông tin quan trọng giới thiệu, quảng bá làng Cao Lao Hạ với bên ngoài.

– Nơi cập nhật toàn diện các thông tin liên quan đến làng Cao Lao Hạ ở quê nhà cũng như ở khắp mọi miền của Tổ Quốc, và ở nước ngoài.

– Địa chỉ để con em làng Cao Lao Hạ kết nối lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho Làng Cao Lao Hạ.

 

   2.2. Yêu cầu của trang WEB

 

– Về Giao diện:Giao diện thiết kế đơn giản, đẹp, hài hòa về bố cục đảm bảo tính hiện đại trên nền tảng truyền thống văn hóa lâu đời của làng Cao Lao Hạ. Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt, phông chữ của Website theo chuẩn Unicode TCVN.

– Về sử dụng:Trang WEB dễ sử dụng và có tốc độ truy cập nhanh, đảm bảo cho mọi người dân của làng với các trình độ văn hóa, trình độ tin học khác nhau đều có thể tham gia một cách dễ dàng.

– Về kỹ thuật: Là một trang WEB được duy trì lâu dài, dễ dàng nâng cấp, mở rộng và bổ sung thêm các tính năng mới trong tương lai; dễ dàng tích hợp với các website liên quan; cập nhật thông tin & backup dữ liệu đơn giản; có chức năng tìm kiếm thông tin theo một số tiêu chí; có khả năng lưu trữ và có chế độ bảo mật cao. Để đảm bảo trang WEB hoạt động ngày càng tốt hơn và giúp cho việc tra cứu thông tin dễ dàng hơn, trang WEB còn có thêm các phần góp ý và mục tìm kiếm.

– Về thông tin:Thông tin đưa lên trang WEB phải trung thực, nghiêm túc; tuân thủ pháp luật của Việt Nam; phù hợp với phong tục, truyền thống của Làng. Các ý kiến góp ý phải mang tính xây dựng, vì mục tiêu chung.

 

3. Nôi dung ban đầu của trang WEB.

 

Nội dung của trang CAOLAOHA.COM sẽ được hoàn thiện dần, với sự tham gia góp ý của toàn thể con em làng Cao Lao Hạ. Trước mắt xin dự kiến một số nội dung chính dưới đây:

 

– Giới thiệu Cao Lao Hạ: Bao gồm: (1) Làng Cao Lao Xưa: Giới thiệu toàn diện về Cao Lao Hạ trước kia qua các thời kỳ lịch sử (địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế, dòng họ, phong tục tập quán, ngôn ngữ, di tích, đình chùa…); (2) Hạ Trạch ngày nay: Giới thiệu xã Hạ Trạch ngày nay (bộ máy chính quyền, các đoàn thể, các hội; thực trạng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội -  môi trường của xã,…).

– Tin Cao Lao Hạ: Gồm 2 mục là: (1) Tin Quê Nhà: Cập nhật mọi tin tức sự kiện xảy ra tại quê nhà; (2) Tin Đồng hương (Hà Nội, Sài Gòn, Đồng Hới…, Hải ngoại): Cập nhật toàn diện mọi tin tức tại các hội đồng hương ở các nơi.

– Người Cao Lao Hạ: Giới thiệu tấm gương trong học tập, văn hóa, quân sự như các doanh nhân văn hóa; các cá nhân đỗ đạt cao; các tài năng quân sự; doanh nhân thành đạt; người có công làm rạng danh Cao Lao Hạ qua các thời kỳ.

– Trí tuệ và cảm xúc Cao Lao Hạ: Gồm 4 nội dung: (1) Kho tàng sáng tác: Lưu giữ và đăng tải lại tất cả các sáng tác nghệ thuật (thơ, văn, nhạc…) của các thế hệ con em Cao Lao Hạ và các bài viết của các nhà văn, thơ trong nước về làng quê, con người Cao Lao Hạ; (2) Công trình khoa học: Lưu giữ và đăng tải các công trình, luận án, luận văn nghiên cứu của con em Cao Lao Hạ qua các thời kỳ; (3) Hình ảnh Cao Lao: Lưu giữ các tập ảnh, phim, băng hình về các hoạt động, các sự kiện diễn ra tại Làng Cao Lao; (4) Viết về Cao Lao: Đăng tải các bài thơ, văn xuôi, nhạc… viết về quê hương Cao Lao Hạ.

– Vì Cao Lao Hạ: Gồm 3 nội dung: (1) Các Quỹ Cao Lao: Đăng tải các chương trình vận động xây dựng quê hương; các quỹ (quỹ khuyến học, quỹ hạ tầng, quỹ xây dựng đình làng…); (2) Góp ý cho quê hương: Đăng tải các ý kiến, các sáng kiến trên mọi lĩnh vực của con em Cao Lao Hạ đóng góp cho sự phát triển của xã Hạ Trạch; (3) Kinh nghiệm làm giàu: Phổ biến các kinh nghiệm làm giàu cho con em Cao Lao Hạ.

– Danh bạ Cao Lao:Cập nhật tất cả các hộ gia đình tại các vùng miền của tổ quốc, với các thông số cơ bản (họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại).

– Diễn đàn Cao Lao:Như các diễn đàn khác, đây là nơi trao đổi mọi vấn đề của con em Cao Lao, trước mắt mục này dành cho thế hệ trẻ Cao Lao, giao cho thế hệ trẻ của tự chủ động xây dựng các nội dung, hình thức thể hiện.

– Các họ tộc: Đăng tải toàn diện thông tin của mỗi dòng họ trong 24 dòng họ hiện nay ở Làng 

 

Đây là một trang WEB của Làng, do vậy bước đầu trang caolaoha.com chỉ ưu tiên đăng tải các bài viết thõa mãn ít nhất một trong 2 tiêu chí sau: (i) Tác giả các bài viết là con em Cao Lao Hạ (bao gồm cả con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại…); (ii) Chủ đề bài viết là Cao Lao Hạ hoặc có liên quan trực tiếp đến Cao Lao Hạ.

 

4. Tổ chức thực hiện.

 

Do chưa có kênh thông tin trực tuyến để kết nối con em của Làng  lại với nhau nên việc khai thác thế mạnh của từng người đóng góp cho sự ra đời và phát triển của trang WEB còn hạn chế. Sau này, khi đã có đủ thông tin, trang WEB sẽ trân trọng kính mời các con em của Làng có tâm huyết, có uy tín và thời gian tham gia vào các Ban điều hành. Trước mắt, do chưa có Ban điều hành chính thức, tạm thời các góp ý, bài vở xin liên hệ trực tiếp với anh Lưu Đức Hải theo địa chỉ sau: Lưu Đức Hải; Viện Chiến lược Phát triển; 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội; ĐT: 0904046996; Email: info@caolaoha.com

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2010

Thay mặt HĐH Hạ Trạch tại Hà Nội

 Chủ tịch

Lưu Đức Hồng

  

Tác giả : Lưu Đức Hồng

Bình luận

Bài viết liên quan

Tâm tình với báo làng tôi
Gặp mặt nhân kỷ niệm 11 năm trang tin caolaoha.com
11 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com gặp mặt tại Đồng Hới
Tri ân các thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27 tháng 7

Video clip