06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

07:45 - 08/07/2023

Ao - Phôốc làng Cao Lao Hạ

Ghi chép của thầy Lê Văn Viên về hệ thống Ao - Phôốc làng Cao Lao Hạ.

06:01 - 25/05/2023

Đôi câu đối có sự trùng lặp kỳ diệu

Sự trùng lặp kỳ diệu của đôi câu đối ở Đình làng Cao Lao Hạ, Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình và Đình làng Mễ Đậu, Việt Hưng, Văn Giang, Hưng...

08:24 - 25/07/2021

Địa chí làng Cao Lao Hạ - đôi điều góp ý bổ sung

Những điều góp ý bổ sung rất công phu và trân trọng về Địa chí làng Cao Lao Hạ của anh Lưu Văn Quỳnh

16:15 - 14/06/2021

Thơ ca, hò hát dân gian

Bài viết về những sưu tầm thơ ca, hò hát dân gian của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

15:45 - 24/05/2021

Hò ru con

Bài viết về những câu hò ru con của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

07:50 - 15/05/2021

Những chuyện giai thoại

Bài viết về những câu chuyện giai thoại của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

20:40 - 08/02/2021

Phong tục đón Tết ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết của bác Lê Văn Sơn đăng trên báo Quảng Bình Xuân năm 2007

Video clip