06:48 - 16/11/2020

Sớm xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Kính mời bà con cho ý kiến về việc sớm xây dựng lại chùa làng Cao Lao Hạ trên nền đất cũ

08:24 - 25/07/2021

Địa chí làng Cao Lao Hạ - đôi điều góp ý bổ sung

Những điều góp ý bổ sung rất công phu và trân trọng về Địa chí làng Cao Lao Hạ của anh Lưu Văn Quỳnh

16:15 - 14/06/2021

Thơ ca, hò hát dân gian

Bài viết về những sưu tầm thơ ca, hò hát dân gian của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

15:45 - 24/05/2021

Hò ru con

Bài viết về những câu hò ru con của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

07:50 - 15/05/2021

Những chuyện giai thoại

Bài viết về những câu chuyện giai thoại của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

20:40 - 08/02/2021

Phong tục đón Tết ở làng Cao Lao Hạ

Bài viết của bác Lê Văn Sơn đăng trên báo Quảng Bình Xuân năm 2007

10:48 - 25/11/2020

Cần tôn tạo phục dựng lại chùa làng ta!

Bài viết của anh Phan Văn Hà, trưởng họ Phan làng Cao Lao Hạ

08:07 - 01/06/2020

Ngôn ngữ Cao Lao Hạ

Bài viết về ngôn ngữ của người làng Cao Lao Hạ xưa trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

Video clip