12:14 - 24/12/2019

Đằm mô – đay nì

Giới thiệu câu chuyện vui của anh Tuệ Đức viết về cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

Video clip