08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

08:06 - 28/05/2021

Mần được không con

Câu chuyện vui của anh Nguyễn Hữu Đức viết về anh Lê Chiêu Quỳnh  

16:06 - 14/05/2020

Thơ vui

Một số vần thơ vui về chim của con em làng Cao Lao Hạ

14:33 - 25/04/2020

Chuyện về eng Nguyễn Hữu Định, tức "ĐỰC ĐỊNH"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Hữu Định với từ “Đực” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

14:09 - 13/04/2020

Chuyện eng Lê Chiêu Phùng với cái tên Phùng "bới cấy"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Lê Chiêu Phùng với cụm từ “bới cấy” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ

Video clip