08:56 - 19/02/2020

Chuyện eng Nguyễn Chung Quý với tên gọi là Quý “Khoai hà”

Giới thiệu câu chuyện vui viết về anh Nguyễn Chung Quý với cái tên “khoai hà” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

12:14 - 24/12/2019

Chuyện eng Nguyễn Văn Đức với cái tên Đức "đằm mô"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Văn Đức với cặp từ “đằm mô – đay nì” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

20:21 - 28/08/2022

Chuyện eng Lợi đòi dép

Câu chuyện vui của anh Lưu Gia Hân viết tặng anh Nguyễn Danh Lợi  

03:55 - 16/08/2022

Chuyện eng Lưu Đức Hùng với các tên "Hùng Đắc"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Lưu Đức Hùng bị lạc ở Đường Lâm với từ “Đắc” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

16:10 - 27/06/2022

Luận bàn về văn hóa chửi trong dân gian

Những câu chửi trong dân gian do anh Đặng Văn Quang sưu tầm và bình luận

08:06 - 28/05/2021

Mần được không con

Câu chuyện vui của anh Nguyễn Hữu Đức viết về anh Lê Chiêu Quỳnh  

16:06 - 14/05/2020

Thơ vui

Một số vần thơ vui về chim của con em làng Cao Lao Hạ

14:33 - 25/04/2020

Chuyện về eng Nguyễn Hữu Định, tức "ĐỰC ĐỊNH"

Giới thiệu câu chuyện vui viết về eng Nguyễn Hữu Định với từ “Đực” rất riêng có của làng Cao Lao Hạ.

Video clip