19:22 - 16/10/2021

Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo

Trang tin caolaoha.com hỗ trợ cho 5 học sinh con nhà nghèo và cận nghèo của làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ/tháng (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

05:21 - 18/11/2023

Trao tiền tài trợ tháng 11 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 11 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

07:43 - 14/10/2023

Trao tiền tài trợ tháng 10 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 10 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

08:34 - 07/10/2023

Tặng sách cho trường TH&THCS Tân Trạch.

Trang tin caolaoha.com tặng sách, truyện trị giá 5 triệu đồng cho trường TH&THCS Tân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

08:17 - 22/09/2023

Trao tiền tài trợ tháng 9 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 9 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

17:42 - 12/08/2023

Trao tiền tài trợ tháng 8 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 8 năm 2023 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

10:45 - 21/07/2023

Tặng quà nhân ngày thương binh liệt sỹ 27 tháng 7

Trang tin caolaoha.com tặng 9 suất quà cho các thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày thương binh liệt sỹ 27 tháng 7

Video clip