19:22 - 16/10/2021

Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo

Trang tin caolaoha.com hỗ trợ cho 5 học sinh con nhà nghèo và cận nghèo của làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ/tháng (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

08:06 - 15/05/2024

Trrao tiền tài trợ tháng 5 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 5 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

08:22 - 14/04/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 4 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 4 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.

19:41 - 10/03/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

17:08 - 17/02/2024

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 2 năm 2024 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo.

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 2 năm 2024 cho 18 hộ nghèo và cho 5 học sinh nghèo của làng Cao Lao Hạ.  

07:23 - 01/02/2024

Tặng quà tết cho bà con bản Troi

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, trang tin caolaoha.com đã tặng 28 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho 28 hộ nghèo ở bản Troi, xã Thượng Trạch đón tết...

17:51 - 29/01/2024

Tặng quà tết cho bà con nghèo xã Tân Trạch

Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, trang tin caolaoha.com đã tặng 25 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho 25 hộ nghèo ở xã Tân Trạch đón tết Nguyên...

Video clip