19:22 - 16/10/2021

Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo

Trang tin caolaoha.com hỗ trợ cho 5 học sinh con nhà nghèo và cận nghèo của làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ/tháng (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

05:55 - 15/05/2023

Trao tiền tài trợ tháng 5 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 18 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 5 năm 2023 cho 18 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

06:20 - 09/05/2023

Tặng sách cho trường tiểu học Thượng Trạch

Trang tin caolaoha.com tặng sách, truyện trị giá 5 triệu đồng cho trường Tiểu học Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

05:10 - 08/04/2023

Trao tiền tài trợ tháng 4 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 4 năm 2023 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

06:40 - 11/03/2023

Trao tiền hỗ trợ tháng 3 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 3 năm 2023 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

16:12 - 10/02/2023

Trao tiền hỗ trợ tháng 2 năm 2023 cho 5 cháu học sinh và 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ của tháng 2 năm 2023 cho 19 hộ nghèo (150.000đ/hộ/tháng) và cho 5 học sinh nghèo (250.000đ/học sinh/tháng) của làng Cao...

15:08 - 23/01/2023

Trang tin caolaoha.com mừng tuổi cụ bà Lưu Thị Xén

Nhân dịp năm mới Quý Mão, trang tin caolaoha.com mừng tuổi cụ bà Lưu Thị Xén, 101 tuổi, cao tuổi nhất làng

Video clip