19:22 - 16/10/2021

Hỗ trợ kinh phí cho 5 học sinh con nhà nghèo

Trang tin caolaoha.com hỗ trợ cho 5 học sinh con nhà nghèo và cận nghèo của làng Cao Lao Hạ mỗi cháu 250.000đ/tháng (hai trăm năm mươi ngàn đồng)

11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

08:05 - 23/10/2021

Gặp mặt các cháu học sinh được nhận sự hỗ trợ của quỹ caolaoha.com

Lãnh đạo xã Hạ Trạch tổ chức gặp mặt các cháu học sinh được nhận sự tài trợ của quỹ caolaoha.com đến hết phổ thông Trung học

16:44 - 15/10/2021

Đưa đón chị Nguyễn Thị Xanh đi khám chữa bệnh

Đưa đón miễn phí chị Nguyễn Thị Xanh, con gái mệ Lê Thị Bân, hộ nghèo ở Thôn 5 đi khám bệnh ở bệnh viện đa khoa An Bình, Ba Đồn

07:02 - 11/10/2021

Trao tiền hỗ trợ tháng 10 năm 2021 cho 19 hộ nghèo

Trang tin caolaoha.com trao tiền tài trợ tháng 10 năm 2021 cho các hộ nghèo làng Cao Lao Hạ mỗi hộ 150.000đ (một trăm năm mươi ngàn đồng)/tháng

07:38 - 08/10/2021

Quỹ caolaoha.com dừng thu các khoản đóng góp

Thông báo của Ban quản lý quỹ caolaoha.com về việc dừng thu các khoản đóng góp cho quỹ của các cá nhân và tập thể.

08:05 - 07/10/2021

Thu chi của quỹ caolaoha.com

 Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 24/3/2021 đến 7/10/2021 

17:59 - 22/09/2021

Đưa đón các hộ nghèo đi tiêm chủng

Caolaoha.com tài trợ xe đưa đón các hộ nghèo xã Hạ Trạch đi tiêm chủng Vắc xin phòng Covid 19 tại bệnh viên đa khoa Hoàn Lão

Video clip