11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

06:12 - 03/03/2017

Nhà tình nghĩa cho gia đình chị Kiều Thị Tần

Những tấm lòng nhân ái giúp gia đình chị Kiều Thị Tần xây dựng ngôi nhà tình nghĩa khăn

14:45 - 25/01/2017

Quỹ Caolaoha.com trao tặng quà các cụ nhân dịp Tết Đinh Dậu

Tin và ảnh về hoạt động của quỹ Caolaoha.com trao tặng quà các cụ cao tuổi nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017

23:36 - 09/09/2016

Thu chi của Quỹ caolaoha.com (từ 12/04/2016 đến 10/09/2016)

Cập nhật thu chi của quỹ caolaoga.com đến ngày 10/9/2016

17:41 - 05/09/2016

Quỹ caolaoha.com tặng sách giáo khoa

Tin và ảnh về quỹ caolaoha.com tặng sách giáo khoa cho một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày khai trường năm học 2016-2017

Video clip