11:29 - 10/02/2019

Tổng kết quỹ và sửa đổi một số quy định của quỹ caolaoha.com.

Tóm tắt quá trình hoạt động của quỹ caolaoha.com trong hơn 8 năm qua; thông báo một số sửa đổi và dự kiến mở trang công bố thu chi mới của...

14:46 - 26/03/2019

Cung tiến ghế đá đặt tại sân Đình làng

Tin về việc quỹ caolaoha.com cung tiến 6 chiếc ghế đá đặt tại khuôn viên sân Đình làng Cao Lao Hạ.

11:27 - 28/02/2019

Thu chi quỹ caolaoha.com đến 28 tháng 2 năm 2019

Thống kê các khoản thu chi của quỹ caolaoha.com trong thời gian từ 01/01/2019 đến 28/2/2019

06:12 - 03/03/2017

Nhà tình nghĩa cho gia đình chị Kiều Thị Tần

Những tấm lòng nhân ái giúp gia đình chị Kiều Thị Tần xây dựng ngôi nhà tình nghĩa khăn

14:45 - 25/01/2017

Quỹ Caolaoha.com trao tặng quà các cụ nhân dịp Tết Đinh Dậu

Tin và ảnh về hoạt động của quỹ Caolaoha.com trao tặng quà các cụ cao tuổi nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017

Video clip