21:38 - 29/07/2013

Thư của Hội cựu chiến binh Hạ Trạch

Thư của Hội cựu chiến binh Hạ Trạch và danh sách các thương binh, cựu chiến binh nhận quà của quỹ caolaoha.com nhân ngày 27/7/2013

Video clip