19:32 - 01/10/2019

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2019 do anh Lê Chiêu Thắng tập hợp (danh sách đang tiếp tục cập nhật)

20:37 - 13/02/2017

Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội

09:44 - 19/02/2016

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội tính đến tháng 2 năm 2016

21:01 - 13/03/2015

Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội đến cuối tháng 2/2015

19:02 - 02/11/2014

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội cập nhật đến tháng 10/2014

22:22 - 20/02/2014

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Quảng Trị tính đến 15/2/2014. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui...

18:36 - 11/04/2013

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Hà Nội tính đến ngày 10/4/2013. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng...

22:18 - 11/11/2011

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Sài Gòn

Bà con nào đang sinh sống ở Tp Hồ Chí Minh chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập...

Video clip