20:37 - 13/02/2017

Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội

09:44 - 19/02/2016

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội tính đến tháng 2 năm 2016

21:01 - 13/03/2015

Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội đến cuối tháng 2/2015

19:02 - 02/11/2014

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại thủ đô Hà Nội cập nhật đến tháng 10/2014

22:22 - 20/02/2014

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Quảng Trị tính đến 15/2/2014. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui...

18:36 - 11/04/2013

Danh sách đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Hà Nội tính đến ngày 10/4/2013. Bà con nào chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng...

22:18 - 11/11/2011

Danh sách bà con Hạ Trạch tại Sài Gòn

Bà con nào đang sinh sống ở Tp Hồ Chí Minh chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập...

21:26 - 05/10/2011

Danh sách hội đồng hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Bà con nào đang ở Hàn Quốc̣ chưa có tên trong danh sách hoặc có tên nhưng thông tin chưa chính xác, chưa đủ vui lòng thông báo cho Ban biên tập để cập nhật...

Video clip