23:29 - 21/05/2017

Văn tế Đình Trung: Nét xưa mới lạ

Cảm nhận về Văn tế Đình Trung, làng Cao Lao Hạ của tác giả Nguyễn Tiến Dũng, bảo tàng tỉnh Quảng Bình

08:55 - 11/05/2017

Cao Lao Hạ, Điền - Viên - Sông – Núi hữu tình

Những thông tin và lập luận logic của anh Lưu Thái Bình về làng Cao Lao Hạ

23:16 - 20/10/2016

Đất làng nhìn từ mộ Tổ

Giới thiệu bài nghiên cứu của anh Lưu Văn Lộc về đất làng Cao Lao Hạ từ góc nhìn các ngôi mộ Tổ họ Lưu Quan

06:45 - 09/10/2015

Giếng của làng Cao Lao Hạ trước đây

Trích trong “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của bác Lê Văn Sơn

08:53 - 16/09/2015

Đình Cao Lao Hạ, nơi ghi dấu ấn cuộc tổng tuyển cử đầu tiên

Giới thiệu phóng sự về Đình làng Cao Lao Hạ của Hoàng Thái và Thanh Trung phát sóng trên báo Truyền hình Quốc hội ngày 13 tháng 9 năm 2015

23:14 - 26/07/2014

Địa chí làng Cao Lao Hạ

Giới thiệu toàn văn cuốn "Điạ chí làng Cao Lao Hạ" của bác Lê Văn Sơn

20:49 - 04/03/2014

Giới thiệu lịch sử Làng Cao Lao Hạ - Hạ Trạch

Giới thiệu cuốn "Lịch sử Làng Cao Lao Hạ - Hạ Trạch thế kỷ XV-2010"

20:59 - 01/10/2013

Làng của Cửu khúc Long khê

Bài viết của Phan Viết Dũng, nguyên Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, nguyên Giám đốc sở Văn Hóa Thông tin Quảng Bình

Video clip