09:07 - 04/07/2019

Phong tục cưới hỏi, hôn nhân làng Cao Lao Hạ xưa

Bài viết về phong tục cưới hỏi, hôn nhân trước kia của làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

20:41 - 02/06/2019

Ấm tình nghĩa trủng

Tin về lễ cúng Cồn Cui của làng Cao Lao Hạ đăng trên báo đăng trên báo điện tử Quàng Bình ngày 26/05/2019

19:34 - 27/01/2019

Tản mạn bánh chưng Tết làng Hạ

Anh Lưu Văn Lộc đã đưa chúng ta trở về với không khí chuẩn bị đón tết ở quê mình qua câu chuyện bánh chưng tết làng Hạ qua giọng đọc của Lê...

20:38 - 04/07/2017

Thư gửi Thầy Trường Lưu Cao Lao của anh Lưu Văn Quỳnh

Tâm sự của anh Lưu Văn Quỳnh với anh Trường Lưu Cao Lao về nội dung của câu đối Đình làng Cao Lao Hạ

23:29 - 21/05/2017

Văn tế Đình Trung: Nét xưa mới lạ

Cảm nhận về Văn tế Đình Trung, làng Cao Lao Hạ của tác giả Nguyễn Tiến Dũng, bảo tàng tỉnh Quảng Bình

08:55 - 11/05/2017

Cao Lao Hạ, Điền - Viên - Sông – Núi hữu tình

Những thông tin và lập luận logic của anh Lưu Thái Bình về làng Cao Lao Hạ

23:16 - 20/10/2016

Đất làng nhìn từ mộ Tổ

Giới thiệu bài nghiên cứu của anh Lưu Văn Lộc về đất làng Cao Lao Hạ từ góc nhìn các ngôi mộ Tổ họ Lưu Quan

06:45 - 09/10/2015

Giếng của làng Cao Lao Hạ trước đây

Trích trong “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của bác Lê Văn Sơn

Video clip