07:17 - 13/07/2023

Đuổi bắt bong bóng

Giới thiệu những câu chuyện cực ngắn của NGUT. PGS Lưu Đức Trung (câu chuyện 31,32,33,34,35,36,37,38)

12:13 - 09/07/2023

Vì sao chúng ta viết

Tâm tình của nhà thơ trẻ Lưu Minh Hải tại cuộc gặp gỡ, giao lưu các cây bút trẻ cả nước diễn ra ở Đà Nẵng đăng trên báo điện tử vanvn.vn...

21:10 - 06/07/2023

Đuổi bắt bong bóng

Giới thiệu những câu chuyện cực ngắn của NGUT. PGS Lưu Đức Trung (câu chuyện 25,26,27,28,29,30)

09:09 - 01/07/2023

Đuổi bắt bong bóng

Giới thiệu những câu chuyện cực ngắn của NGUT. PGS Lưu Đức Trung (câu chuyện 18,19,20,21,22,23,24)

15:19 - 29/06/2023

Đuổi bắt bong bóng

Giới thiệu những câu chuyện cực ngắn của NGUT. PGS Lưu Đức Trung (câu chuyện 11,12,13,14,15,16,17)

06:08 - 29/05/2023

Đuổi bắt bong bóng

Giới thiệu những câu chuyện cực ngắn của NGUT. PGS Lưu Đức Trung (câu chuyện 5,6,7,8,9,10)

11:34 - 22/05/2023

Đuổi bắt bong bóng

Giới thiệu những câu chuyện cực ngắn của NGUT. PGS Lưu Đức Trung (câu chuyện 1,2,3,4)

18:06 - 29/03/2023

Khúc mùa xuân

Thơ của anh Lê Minh Thắng nhân tết Nguyên tiêu 2023

Video clip