Hò nhân ngãi ở làng Cao Lao Hạ

15:26 - 26/11/2019

Bài viết về hò nhân ngãi xưa của người làng Cao Lao Hạ trong cuốn “Địa chí làng Cao Lao Hạ” của tác giả Lê Văn Sơn

Hò nhân ngãi ở làng Cao Lao Hạ

Hò nhân ngãi ở làng Cao Lao Hạ không biết xuất xứ từ đâu, nhưng vẫn truyền tụng trong nhân dân:

 

- Trước tôi xin chào chung chào chạ

Sau có người khách lạ tôi phải chào riêng

Chào rồi tôi phải hỏi liền

Hỏi thăm bên bạn…kết nghĩa song tuyển mô chưa?

 

- Em đã có đôi ba nơi lui tới

Em chỉ mời các bạn lui về

Chẳng ai trách em kén chọn khen chê

Lòng em chưa ái mộ nên cứ một bề ở ri.

 

- Răng em không kiếm nơi mô mà kết nghĩa trao duyên

Hay cho anh ghé vô mà kết nghĩa song tuyền

Lòng anh ưa nói thiệt, chẳng làm duyên chút nào.

 

- Này hỡi chị em gái mình ơi!

Ai có trầu cau cho tôi vay vài miếng

Để tôi ra mời bạn nghe tiếng lại chơi

Kẻo cửa nhà tôi không có hộp cơi mô mà mời.

 

- Em ở bên ni lắm thương lắm nhớ

Anh ở bên nớ những đợi những chờ

Trách ông trời xe duyên không ngó

Để đôi bờ xa nhau.

 

- Này hỡi anh ơi, ơn cha bao năm dưỡng dục

Nghĩa mẹ chín tháng cưu mang

Giàu người ta đền bạc đền vàng

Khó như hai đứa miềng, thiếp hãy cùng chàng đền chi

 

- Lòng dặn lòng sông sâu hồ cạn

Bạn dặn bạn đá nát vàng phai

Thiếp dặn chàng chớ có nghe ai

Dù có trăm năm xa ngái… cũng không phai nghĩa chàng.

 

- Em về nhắn với mẹ cha

Nơi gầnthì gả nơi xa thì đừng.

- Em ở bên ni sông thì lòng e trông vời vợi

Em qua khỏi sông rồi thì dạ đói như no

Em thấy bóng chàng ra đón

Ví như ai cho lạng vàng…

 

- Anh nghèo, nhưng giàu nghĩa giàu nhân

Không như giàu đó…mà vong ân bạc tình.

 

- Có ra vời mới biết cạn sâu

Còn ở trong lạch hói…biết đâu mà dò.

 

- Xa em lòng chẳng muốn về,

Say xưa bởi nết…não về bỏi duyên

 

- Sen xa hồ, xem khô hồ cạn

Lựu xa đào, lựu ngã đào nghiêng

Em xa anh đêm muộn ngày phiền

Ước mần răng cho đôi ta hội ngộ…như tiên non bồng.

 

- Đó thề với đây bất câu sống thác

Đây thề với đó đá tạc thành bia

Xin ai đừng có chia lìa

Kẻo một mai ôm bóng đèn khuy một mình.

 

- Đã thương thì thưong cho chắc cho chắn

Cho khắn, cho bó, cho có lòng thương

Đừng như con thỏ đứng đầu truông

Khi vui thì chọn bóng…khi buồn chọn trăng

 

- Ai về ai ở mược ai

Áo dài thì ở hôm mai với mẹ thầy,

 

- En nghe anh đau đầu chưa khá

Em phải băng đồng chí sá hái một nạm lá xông

Em ở mần ri cho trọn đạo vợ chồng

Đổ mồ hôi em chặm (lau), ngọn gió lạnh lòng em che.

 

Tác giả : Lê Văn Sơn

Bình luận

Bài viết liên quan

Địa chí làng Cao Lao Hạ - đôi điều góp ý bổ sung
Thơ ca, hò hát dân gian
Hò ru con
Những chuyện giai thoại
Phong tục đón Tết ở làng Cao Lao Hạ

Video clip