Thông báo về thay đổi lễ cúng Đình Làng năm 2021

11:39 - 23/07/2021

Thông báo của UBND xã Hạ Trạch về việc thay đổi hình thức cúng Đình làng Cao Lao Hạ năm 2021

Thông báo về thay đổi lễ cúng Đình Làng năm 2021

Tác giả : Lưu Bá Lâm

Bình luận

Bài viết liên quan

Nới lỏng cách ly đối với xã Hạ Trạch
Phòng dịch đồng thời với phòng chống bão lụt
Kéo dài thời gian cách ly toàn huyện Bố Trạch
Tiếp tục cách ly toàn bộ huyện Bố Trạch
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19

Video clip