08:41 ICT Thứ ba, 23/10/2018
Cao Lao, Hạ Trạch quê mình, Bốn bề phong cảnh hữu tình nước non

Vì Cao Lao Hạ»Các quỹ Cao Lao

Nghĩa tình của Quỹ caolaoha.com

Quỹ caolaoha.com góp phần chia sẻ khó khăn với gia đình anh Lê Chiêu Tương.

Một địa chỉ cần được giúp đỡ

Đó là gia đình anh Lê Chiêu Tương, trú tại phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Quỹ Lưu Trọng Lư

Mục đích của Quỹ Lưu Trọng Lư là khuyến học và nhờ đó góp phần hình thành những giá trị nhân văn cao đẹp, óc thông minh sáng tạo trong giới trẻ của xã Cao Lao Hạ và huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Thu chi của Quỹ caolaoha.com đến ngày 24/10/2010

Tính đến ngày khai trương trang WEB (24/10/2010), quỹ caolaoha.com đã nhận được số tiền đóng góp của công đồng là 2,1 triệu đồng. Quỹ đã chi 200 ngàn đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt Quảng Bình (qua quangbinhtre.com) và 500 ngàn đồng xây dựng đình Làng

Nội dung hoạt động của Quỹ caolaoha.com

Là một Quỹ xã hội tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sáng lập ra nhằm mục đích đóng góp một phần nhỏ bé cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Cao Lao Hạ thân yêu.

  Trang trước  1, 2, 3, 4 

24 họ tộc của Làng


Họ Đặng
Trưởng Họ: Đặng Văn Luật
Họ Lê Chiêu
Trưởng Họ: Lê Chiêu Kiều
Họ Lê Quang
Trưởng Họ: Lê Quang Hoàn
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Quý Dực
Họ Lê Văn
Trưởng Họ: Lê Văn Nhưỡng
Họ Lưu Công
Trưởng Họ: Lưu Văn Tri
Họ Lưu Văn
Trưởng Họ: Lưu Văn Học
Họ Lưu Quan
Trưởng Họ: Lưu Văn Lữ
Họ Nguyễn Danh
Trưởng Họ: Nguyễn Danh Rèn
Họ Nguyễn Đăng
Trưởng Họ: Nguyễn Đăng Dần
Họ Nguyễn Khắc
Trưởng Họ: Nguyễn Khắc Hợi
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nhỏ
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khoác
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Mai
Họ Nguyễn
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Hòe
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Uýnh
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Nại
Họ Nguyễn Văn
Trưởng Họ: Nguyễn Văn Khâm
Họ Nguyễn Xuân
Trưởng Họ: Nguyễn Xuân Nghi
Họ Nguyễn Phúc
Trưởng Họ: Nguyễn Phúc Thúy
Họ Nguyễn Ảnh
Trưởng Họ: Nguyễn Định
Họ Phan
Trưởng Họ: Phan Văn Phùng
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Quang Nhuệ
Họ Trần
Trưởng Họ: Trần Lợi

Kho dữ liệu

Chuyên mục diễn đàn

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image